Recode v. 2.0 / Database of translational recoding events.

 

Details for "r200229"

Accession numberr200229 [export]
Locus nameyhl009w
Recode1 namepol_p_tra_ty4
Descriptionviral or mobile polyprotein
Recode statusValidated

Organism

Genomic classEukaryota (Transposable element)
OrganismSaccharomyces cerevisiae [details]

Sequence

Varianttransposable element Ty4, YHLWTY4-1
GenBank IDsU11581.2
SequenceDNA of 5410 nucleotides [sequence]

Recoding event

Event type+1 Frameshifting (position: 1,087)
Descriptionproduction of fusion protein and set the ratio between two protein products.
ATGGCGACCC CAGTGAGGGA TGAAACAAGA AATGTTATTG ACGACAACAT TTCTGCGCGG ATTCAATCGA AAGTCAAAAC AAATGATACT GTCAGACAGA CGCCATCATC ATTAAGAAAA GTTTCTATTA AAGATGAACA GGTGAAACAA TATCAAAGAA ACTTAAATAG GTTTAAAACC ATACTAAATG GTTTAAAGGC AGAAGAGGAA AAACTTTCTG AGACTGATGA TATTCAGATG CTAGCTGAAA AATTATTAAA ACTCGGAGAA ACCATTGACA AGGTTGAGAA TAGGATTGTG GATCTAGTTG AAAAGATACA ATTATTGGAA ACAAACGAGA ACAATAATAT ATTACATGAA CATATAGATG CTACAGGGAC TTACTATTTA TTCGATACGT TAACTTCAAC CAACAAAAGA TTCTACCCTA AGGATTGTGT TTTTGATTAT AGGACTAATA ATGTCGAGAA CATTCCTATT CTCTTAAACA ATTTTAAAAA ATTCATCAAG AAATATCAAT TTGATGATGT CTTTGAAAAT GATATCATAG AAATCGATCC TCGTGAAAAT GAAATCTTGT GCAAGATAAT CAAAGAAGGA CTCGGTGAAA GTTTAGATAT CATGAACACA AATACAACTG ACATTTTTAG GATAATCGAT GGTTTAAAAA ACAAATATAG AAGTTTACAT GGTAGAGATG TCAGAATTAG AGCCTGGGAA AAGGTTTTGG TTGATACAAC ATGTAGAAAT TCCGCATTGT TAATGAATAA ACTTCAAAAG TTGGTACTAA TGGAAAAATG GATTTTTTCT AAATGCTGCC AAGATTGTCC TAATCTAAAG GATTACCTAC AAGAAGCTAT CATGGGAACC TTACATGAAT CCTTAAGAAA TTCTGTGAAA CAACGTTTGT ACAACATTCC ACATAACGTA GGAATTAATC ACGAAGAATT TCTAATCAAT ACTGTTATTG AAACAGTAAT TGATTTGAGC CCAATTGCAG ACGATCAAAT AGAAAATAGC TGCATGTATT GCAAATCTGT TTTCCATTGC TCAATTAACT GCAAAAAGAA ACCAAATAGG GAACTTAGGC CTGACTCGAC CAATTTCTCA AAAACCTATT ATCTACAAGG TGCACAGAGA CAACAACAAC TTAAGTCCAG TGCAAAACGA ACAAAAGTCT TGGAACAAGA CACAAAAAAA GTCAAACAAA GTGTACAACA GCAAAAAACT GGTAATTATT GATACCGGTT CCGGCGTAAA CATTACCAAT GACAAAACCT TACTGCATAA TTACGAAGAC AGTAATCGCA GTACACGATT TTTTGGTATT GGGAAAAACA GTTCAGTGTC TGTTAAAGGG TATGGCTATA TAAAAATCAA GAATGGTCAC AACAATACTG ACAATAAGTG TTTATTGACT TACTATGTAC CGGAAGAAGA ATCCACTATA ATCAGCTGTT ATGACTTAGC CAAGAAAACC AAAATGGTTT TAAGTCGAAA ATATACCAGA TTGGGAAACA AAATCATAAA AATTAAAACC AAGATAGTTA ATGGTGTCAT TCACGTAAAA ATGAACGAGT TAATTGAACG TCCTTCCGAT GATTCAAAAA TAAATGCAAT AAAACCTACT TCTTCTCCTG GATTTAAACT AAATAAAAGG TCTATTACCT TGGAAGATGC TCATAAAAGA ATGGGCCATA CAGGAATTCA ACAAATTGAA AATTCCATAA AACATAATCA TTATGAAGAA TCCCTTGACT TAATCAAAGA ACCAAATGAA TTTTGGTGTC AAACCTGTAA AATCTCTAAA GCCACGAAAA GAAATCATTA TACCGGGTCT ATGAATAATC ATAGTACTGA TCATGAACCA GGATCATCAT GGTGCATGGA TATATTTGGC CCTGTATCAA GTTCAAACGC GGACACTAAA AGGTACATGC TTATTATGGT GGATAACAAC ACGAGATATT GCATGACCTC CACACACTTC AATAAGAATG CTGAAACTAT TTTAGCTCAA ATCAGAAAGA ATATTCAGTA CGTGGAAACA CAATTTGACA GGAAAGTCAG AGAAATTAAT TCAGACAGAG GTACTGAATT CACAAATGAT CAGATAGAAG AATATTTTAT TTCAAAAGGA ATACATCACA TACTTACTTC TACACAAGAT CATGCTGCTA ATGGAAGAGC AGAAAGATAC ATCAGAACAA TAGTAACTGA TGCAACAACA CTCCTAAGAC AAAGTAACTT AAGAGTAAAA TTTTGGGAAT ACGCAGTAAC TTCTGCTACC AATATAAGAA ATTGCCTGGA ACACAAAAGT ACAGGTAAAC TACCATTGAA GGCAATCTCA CGTCAACCTG TTACAGTGAG ATTAATGTCA TTCTTACCAT TTGGCGAAAA AGGAATAATT TGGAATCATA ATCACAAAAA ATTGAAACCA TCTGGACTTC CTTCTATAAT TCTATGCAAA GATCCAAATA GTTATGGATA CAAATTCTTT ATACCATCCA AAAATAAAAT TGTCACATCT GATAATTATA CAATTCCCAA CTATACGATG GACGGTAGAG TAAGAAATAC TCAGAATATT TACAAGAGTC ATCAATTCAG TTCACATAAT GATAATGAAG AAGATCAAAT CGAAACGGTC ACAAACTTAT GTGAAGCTTT GGAAAACTAC GAAGATGATA ATAAACCAAT TACTCGCCTG GAAGATTTGT TCACAGAGGA AGAGTTATCT CAAATAGACT CAAACGCAAA ATACCCATCT CCTAGTAATA ACCTAGAAGG GGACTTGGAT TACGTATTTT CTGATGTTGA GGAATCTGGA GATTATGACG TTGAATCTGA ACTTTCAACG ACAAATACTT CAATCTCAAC TGATAAAAAC AAAATTTTGT CAAACAAGGA TTTTAATTCA GAACTTGCAT CGACTGAAAT ATCCATCAGT GAAATCGATA AGAAAGGATT AATAAATACA AGTCATATTG ATGAAGATAA GTATGATGAA AAAGTCCACA GAATTCCATC GATTATACAA GAGAAACTGG TAGGAAGTAA AAATACTATT AAAATCAATG ACGAAAACAG AATCTCCGAC AGAATTCGTA GTAAAAATAT TGGGAGTATC TTAAACACTG GACTCAGTAG ATGTGTAGAT ATCACCGATG AATCTATTAC TAACAAAGAT GAGTCAATGC ACAACGCAAA ACCCGAACTA ATTCAGGAGC AGTTCAATAA AACAAATCAT GAAACTTCGT TTCCTAAAGA AGGGAGCATT GGAACAAATG TAAAATTCCG AAATACAGAC AATGAGATTT CTTTAAAAAC AGGCGATACG AGTTTACCAA TAAAAACTTT AGAAAGCATT AACAATCACC ATAGTAATGA TTATTCCACA AACAAAGTTG AAAAGTTTGA GAAGGAAAAT CATCATCCGC CCCCGATTGA GGACATTGTG GATATGAGTG ATCAAACTGA TATGGAATCA AACTGTCAGG ATGGTAATAA CTTAAAAGAA TTAAAAGTCA CCGATAAAAA TGTACCAACT GACAATGGAA CAAATGTGTC ACCAAGGTTG GAACAAAATA TTGAAGCATC TGGATCACCA GTACAAACAG TTAATAAAAG TGCCTTCTTA AACAAAGAAT TCAGTTCTTT GAACATGAAA AGAAAACGGA AAAGACACGA TAAAAACAAT AGTCTAACAA GCTATGAATT AGAAAGAGAT AAGAAGCGTT CAAAAAGGAA TCGAGTGAAA TTAATTCCAG ATAATATGGA AACAGTTTCA GCACAAAAAA TTAGAGCCAT ATATTATAAT GAAGCTATTT CAAAAAATCC TGACCTCAAA GAAAAACATG AATACAAACA GGCATATCAT AAAGAATTAC AGAATTTAAA AGATATGAAG GTATTTGATG TCGATGTGAA GTACAGTAGA TCAGAAATCC CTGATAATTT AATAGTACCC ACCAACACGA TATTCACAAA GAAAAGAAAT GGGATTTATA AGGCTAGGAT AGTCTGCAGA GGTGATACTC AGTCACCAGA CACTTACAGT GTAATAACTA CAGAATCTTT AAATCACAAT CATATTAAGA TATTCTTAAT GATTGCAAAC AACAGAAATA TGTTTATGAA GACCCTGGAT ATCAATCATG CATTCCTATA TGCTAAATTG GAAGAAGAAA TATACATCCC ACATCCGCAT GATAGGAGAT GTGTAGTCAA GCTAAATAAG GCGTTATATG GTCTAAAACA GAGTCCTAAA GAATGGAATG ATCATCTAAG ACAATACTTG AATGGAATTG GACTGAAAGA TAACTCTTAT ACTCCGGGAT TATACCAAAC CGAGGATAAA AATCTAATGA TTGCAGTCTA TGTTGATGAC TGCGTAATTG CGGCAAGCAA TGAACAGAGA TTGGATGAAT TCATAAACAA ATTGAAAAGT AATTTTGAAC TGAAAATTAC AGGAACATTA ATAGATGATG TACTCGATAC AGATATATTA GGAATGGATC TAGTATACAA CAAAAGACTT GGTACTATCG ATTTAACATT AAAATCATTC ATAAATAGAA TGGATAAAAA ATACAACGAG GAATTGAAAA AGATTAGAAA AAGTTCAATT CCGCATATGT CAACTTATAA AATAGATCCT AAGAAAGACG TACTGCAAAT GTCAGAAGAA GAGTTTAGAC AAGGTGTTCT AAAGCTACAA CAATTACTAG GTGAACTAAA CTATGTCAGA CACAAATGCA GATACGACAT TAATTTTGCT GTTAAGAAAG TGGCTAGACT AGTAAATTAC CCACATGAAA GAGTCTTTTA TATGATTTAC AAAATAATCC AGTACTTGGT TCGGTATAAA GATATTGGAA TACACTATGA CCGAGACTGT AATAAAGACA AGAAGGTTAT TGCTATAACT GATGCATCAG TTGGATCAGA ATATGATGCT CAATCAAGGA TTGGAGTTAT ATTATGGTAC GGTATGAATA TTTTTAATGT TTATTCTAAC AAGAGCACAA ACAGATGTGT ATCATCAACA GAAGCAGAGC TTCATGCCAT TTATGAAGGC TATGCAGACT CAGAAACGTT GAAGGTAACA TTAAAGGAGC TAGGAGAAGG AGACAATAAT GACATTGTCA TGATCACTGA CTCAAAGCCA GCCATTCAAG GATTAAATCG CAGCTATCAA CAACCAAAAG AGAAATTCAC TTGGATAAAA ACTGAAATAA TAAAAGAAAA AATTAAAGAG AAGAGTATAA AACTGTTAAA AATTACCGGC AAAGGTAATA TTGCTGATTT ACTAACAAAA CCAGTATCAG CATCTGATTT TAAAAGATTT ATACAAGTAT TAAAAAATAA AATAACATCA CAGGATATTT TGGCCTCAAC AGACTATTGA

Products

Productyhl009w
Descriptiongag capsid polyprotein
MATPVRDETR NVIDDNISAR IQSKVKTNDT VRQTPSSLRK VSIKDEQVKQ YQRNLNRFKT ILNGLKAEEE KLSETDDIQM LAEKLLKLGE TIDKVENRIV DLVEKIQLLE TNENNNILHE HIDATGTYYL FDTLTSTNKR FYPKDCVFDY RTNNVENIPI LLNNFKKFIK KYQFDDVFEN DIIEIDPREN EILCKIIKEG LGESLDIMNT NTTDIFRIID GLKNKYRSLH GRDVRIRAWE KVLVDTTCRN SALLMNKLQK LVLMEKWIFS KCCQDCPNLK DYLQEAIMGT LHESLRNSVK QRLYNIPHNV GINHEEFLIN TVIETVIDLS PIADDQIENS CMYCKSVFHC SINCKKKPNR ELRPDSTNFS KTYYLQGAQR QQQLKSSAKR TKVLEQDTKK VKQSVQQQKT GNY
Productyhl009w-orf2
Descriptiongag capsid polyprotein, RNA polymerase
Modifications1086..1088:ribosomal_frameshift
MATPVRDETR NVIDDNISAR IQSKVKTNDT VRQTPSSLRK VSIKDEQVKQ YQRNLNRFKT ILNGLKAEEE KLSETDDIQM LAEKLLKLGE TIDKVENRIV DLVEKIQLLE TNENNNILHE HIDATGTYYL FDTLTSTNKR FYPKDCVFDY RTNNVENIPI LLNNFKKFIK KYQFDDVFEN DIIEIDPREN EILCKIIKEG LGESLDIMNT NTTDIFRIID GLKNKYRSLH GRDVRIRAWE KVLVDTTCRN SALLMNKLQK LVLMEKWIFS KCCQDCPNLK DYLQEAIMGT LHESLRNSVK QRLYNIPHNV GINHEEFLIN TVIETVIDLS PIADDQIENS CMYCKSVFHC SINCKKKPNR ELGLTRPISQ KPIIYKVHRD NNNLSPVQNE QKSWNKTQKK SNKVYNSKKL VIIDTGSGVN ITNDKTLLHN YEDSNRSTRF FGIGKNSSVS VKGYGYIKIK NGHNNTDNKC LLTYYVPEEE STIISCYDLA KKTKMVLSRK YTRLGNKIIK IKTKIVNGVI HVKMNELIER PSDDSKINAI KPTSSPGFKL NKRSITLEDA HKRMGHTGIQ QIENSIKHNH YEESLDLIKE PNEFWCQTCK ISKATKRNHY TGSMNNHSTD HEPGSSWCMD IFGPVSSSNA DTKRYMLIMV DNNTRYCMTS THFNKNAETI LAQIRKNIQY VETQFDRKVR EINSDRGTEF TNDQIEEYFI SKGIHHILTS TQDHAANGRA ERYIRTIVTD ATTLLRQSNL RVKFWEYAVT SATNIRNCLE HKSTGKLPLK AISRQPVTVR LMSFLPFGEK GIIWNHNHKK LKPSGLPSII LCKDPNSYGY KFFIPSKNKI VTSDNYTIPN YTMDGRVRNT QNIYKSHQFS SHNDNEEDQI ETVTNLCEAL ENYEDDNKPI TRLEDLFTEE ELSQIDSNAK YPSPSNNLEG DLDYVFSDVE ESGDYDVESE LSTTNTSIST DKNKILSNKD FNSELASTEI SISEIDKKGL INTSHIDEDK YDEKVHRIPS IIQEKLVGSK NTIKINDENR ISDRIRSKNI GSILNTGLSR CVDITDESIT NKDESMHNAK PELIQEQFNK TNHETSFPKE GSIGTNVKFR NTDNEISLKT GDTSLPIKTL ESINNHHSND YSTNKVEKFE KENHHPPPIE DIVDMSDQTD MESNCQDGNN LKELKVTDKN VPTDNGTNVS PRLEQNIEAS GSPVQTVNKS AFLNKEFSSL NMKRKRKRHD KNNSLTSYEL ERDKKRSKRN RVKLIPDNME TVSAQKIRAI YYNEAISKNP DLKEKHEYKQ AYHKELQNLK DMKVFDVDVK YSRSEIPDNL IVPTNTIFTK KRNGIYKARI VCRGDTQSPD TYSVITTESL NHNHIKIFLM IANNRNMFMK TLDINHAFLY AKLEEEIYIP HPHDRRCVVK LNKALYGLKQ SPKEWNDHLR QYLNGIGLKD NSYTPGLYQT EDKNLMIAVY VDDCVIAASN EQRLDEFINK LKSNFELKIT GTLIDDVLDT DILGMDLVYN KRLGTIDLTL KSFINRMDKK YNEELKKIRK SSIPHMSTYK IDPKKDVLQM SEEEFRQGVL KLQQLLGELN YVRHKCRYDI NFAVKKVARL VNYPHERVFY MIYKIIQYLV RYKDIGIHYD RDCNKDKKVI AITDASVGSE YDAQSRIGVI LWYGMNIFNV YSNKSTNRCV SSTEAELHAI YEGYADSETL KVTLKELGEG DNNDIVMITD SKPAIQGLNR SYQQPKEKFT WIKTEIIKEK IKEKSIKLLK ITGKGNIADL LTKPVSASDF KRFIQVLKNK ITSQDILAST DY

Publications