Recode v. 2.0 / Database of translational recoding events.

 

Details for "r200235"

Accession numberr200235 [export]
Locus namegag-pol
Recode1 namepol_r_vir_baboon
Descriptionviral or mobile polyprotein
Recode statusReviewed

Organism

Genomic classViral Genome (Virus)
OrganismBaboon endogenous virus [details]

Sequence

VariantBaboon endogenous virus strain M7
GenBank IDsD10032.1,X05470.1
SequenceDNA of 8507 nucleotides [sequence]
OrganisationSequence (1)

Recoding event

Event typeReadthrough (position: 2,596)
Descriptionproduction of fusion protein and set the ratio between two protein products
AAATGAAAAG TAAAACTTTT AGGCCCTCCC CGTAAATGGT TCTGTTTGTT CGTGGCGCAG GCAGAGTTTG TTGCAAGGCT TGATGTAAGA CTCGTTACTA AATGATTAAC TGCCTTTGTT CTGCTTCTGT AAAACTGCTT TCCCGCCCTC CGAATTGTAA AACAAGCCCT GCCTCAGCCG GAAATTCCAA ACCAGTATGC TAAAGGTGGC GGGGCCCGAC CGCTGCAACC CAGACCCAAG GTTGCATCAG CGAAGGAAAA CTGCATTCCC CAGACCTCCC CGGGGCTAGC ACCTATCCCA CCCCTTTGCG TCGCCAAATA GAAAAAGACA CCTGGCCTCG AGGTTACGAA AGAGGCCAAT CAATAGCCTG TATGCAAATA AAGCCTAAAC GCTATAAAAG AGATGTATCG CCACAAATCG GGGCTCTCTC TCTCTCTACC ACATTCCTTA GAGGGAGGGC CCTGGTGCAC CAGTAAACGA CTTTCTGCCG AAATTTGTGT GTTGGGTGGT TCCTCGCGCC GACTCTCAAA CCCTAAGGAA CGTGATTCTA ACATCTGGGG GCTCGTCCGG GATTTGAGAG GCGGCCAGAG GACACCGGCC CCTTTTCCTT TTCGGCAGAA ACCGCGCGGC CCCGGCCACC GGTGGCGGAC GGACGACGGG ACGACTCTTG TGTGTAGTCA GGTACTTTAT TTTTGTTCTG TCTTTAATCT CTGAGGTCGG CCAACCTTCG TAGGAGTGTA GAGGGAGGAC AGACGTGTCC TGGACCCTCA CACTCCGACC CCGGGGGACG CCCCGGCGGT CGTCTGGAGG AAGGCTGATG ACACCGTCAG CCTCCTCAAA TCTGAAGGCA GGTTCCCCCT GCCATCTGAA TCACTTGTAG TACTTTGGCG CCATTCTCTG GCCGCGCGGC TCATCTGTTT TTGTCTGGTT TGTGTTGTTA CTGTTGTCTT ATTTATATGT GTGTATGAGC CTAAGGACGG GACAATGGGA CAGACGCTAA CAACTCCTCT ATCTTTGACT TTGACGCACT TTTCAGACGT CCGGGCCAGA GCCCACAATC TTTCCGTAGG AGTCCGAAAA GGACGATGGC AAACTTTCTG CTCGTCCGAG TGGCCCACCC TTCATGTCGG GTGGCCCCGG GACGGAACTT TTGACCTCTC CGTTATTTTG CAGGTTAAGA CAAAGGTAAT GGATCCTGGG CCGCATGGTC ACCCGGACCA AGTGGCCTAC ATCATCACCT GGGAGGATCT CGTCCGAAAT CCTCCGCCTT GGGTGAAACC CTTTCTCCAT ACCCCTTCTA CATCCAAGTC CACCCTCCTT GCCCTAGAAG TCCCAAAGAA CCGGACCCTG GATCCGCCTA AACCCGTACT CCCGGATGAG TCGCAGCAAG ACCTCCTCTT CCAAGACCCT CTACCTCATC CACCACATAA TCCCCTCCTG GAACCCCCAC CCTACAACTC ACCCTCGCCC CCTGTCTTGT CCCCCGTTTC TCCTACCACC CCTTCTGCCC CCACTCCTTC CTCTCTTGTC TCCTCGTCGA CCCCGCCTTC CTCTCCAGCC CCACCTGAAC TCACCCCCAG GACCCCGCCA CAAACCCCCC GTCTCCGCCT CCGGCGGGCC GAAGGTCAGG ATGGCCCTTC CACCTGGCAA TCTTCCCTTT TTCCCCTTCG CACGGTCAAC CGCACGATCC AGTACTGGCC CTTTTCTGCC TCGGACCTCT ATAATTGGAA AACCCATAAC CCCTCCTTTT CCCAAGACCC CCAGGCCTTG ACCTCGTTGA TAGAATCAAT TCTCCTCACC CACCAGCCTA CCTGGGATGA TTGTCAACAG CTTTTGCAGG TCCTTCTAAC CACCGAAGAA AGGCAGCGAG TCCTCCTGGA AGCCCGGAAA AATGTGCCGG GGCCTGGAGG CCTTCCAACC CAGCTCCCCA ATGAAATAGA CGAGGGATTT CCCCTCACCC GCCCGGACTG GGATTATGAG ACAGCACCGG GTAGGGAGAG TCTCCGAATC TATCGCCAGG CTCTGTTGGC GGGTCTCAAG GGGGCAGGAA AACGCCCCAC CAATTTGGCC AAGGTAAGGA CTATAACTCA GGGAAAAGAT GAAAGCCCGG CAGCCTTTAT GGAAAGACTT CTGGAAGGGT TTCGAATGTA TACTCCATTT GATCCAGAAG CACCAGAACA CAAGGCTACC GTGGCCATGT CGTTCATAGA TCAGGCAGCA CTAGACATAA AAGGAAAACT CCAAAGGCTA GACGGGATCC AAACTCATGG GCTGCAGGAA TTAGTAAGGG AGGCAGAAAA GGTATACAAT AAAAGGGAAA CCCCAGAAGA AAGAGAAGCT AGGCTTATAA AAGAACAGGA AGAACGGGAA GATCGGAGAG ACAGAAAAAG AGATAAGCAT TTAACCAAAA TCCTGGCAGC CGTAGTGACT GAAAAAAGGG CAGGAAAGTC AGGGGAAACA AGAAGGCGGC CTAAAGTAGA TAAGGACCAG TGCGCCTACT GCAAAGAGCG AGGGCATTGG ATCAAGGACT GCCCCAAGCG TCCTAGAGAC CAGAAGAAAC CCGCCCCTGT CCTCACCTTA GGTGAGGACA GCGAATAGGG GTGTCAGGGC TCTGGAGCCC CCCCCGAGCC CCGGCTAACT CTATCTGTAG GGGGGCATCC CACCACCTTC TTGGTGGACA CAGGCGCCCA ACACTCGGTT TTGACCAAGG CAAACGGACC CCTGTCCTCT CGTACATCTT GGGTCCAGGG GGCAACAGGA AGAAAGATGC ACAAATGGAC TAACCGCCGG ACAGTTAACC TAGGGCAAGG AATGGTGACA CACTCCTTCT TGGTGGTACC TGAATGTCCG TACCCCCTTC TGGGGCGAGA TCTCCTAACC AAACTCGGAG CTCAGATCCA CTTCTCCGAG GCAGGGGCCC AGGTGTTAGA CCGAGATGGC CAACCCATCC AAATTTTGAC TGTGTCTCTG CAAGATGAAC ACCGGCTTTT TGACATCCCG GTCACCACCA GCCTCCCTGA TGTCTGGTTA CAAGATTTTC CCCAAGCTTG GGCGGAAACG GGAGGACTTG GGCGGGCCAA GTGTCAAGCC CCAATCATAA TTGATCTAAA GCCCACAGCG GTGCCTGTAT CTATCAAACA ATACCCCATG AGCCTAGAAG CTCATATGGG CATTCGGCAA CACATTATCA AATTTCTAGA ACTTGGAGTT TTGCGACCTT GTCGCTCACC CTGGAATACT CCTCTTCTGC CAGTAAAAAA GCCTGGTACC CAGGATTACA GGCCCGTCCA AGATTTGAGA GAAATTAATA AAAGAACTGT GGATATCCAC CCTACGGTCC CCAATCCTTA CAACTTGCTC AGTACCTTAA AACCAGACTA CAGCTGGTAT ACCGTACTGG ACTTAAAAGA TGCCTTCTTT TGTTTACCCC TGGCCCCCCA AAGCCAGGAA CTATTTGCCT TTGAGTGGAA GGACCCTGAG AGAGGAATCT CAGGCCAATT GACCTGGACT CGACTTCCCC AGGGGTTCAA AAACTCTCCC ACTCTCTTCG ATGAGGCTCT CCACAGGGAC CTCACCGACT TCCGGACCCA GCATCCAGAA GTGACCCTGC TCCAGTATGT AGATGACCTC CTCTTGGCGG CCCCCACAAA GAAAGCCTGC ACGCAAGGTA CTAGGCATCT ACTCCAGGAA CTAGGTGAGA AAGGATACCG GGCATCTGCC AAGAAGGCAC AAATTTGTCA GACCAAGGTA ACTTACCTGG GGTACATACT GAGTGAGGGA AAAAGGTGGC TCACCCCTGG GCGCATAGAG ACTGTGGCTC GCATTCCACC GCCCCGGAAT CCCAGAGAGG TGCGTGAATT CCTGGGAACT GCTGGGTTCT GTCGCTTGTG GATACCCGGT TTTGCTGAAT TGGCCGCCCC CCTTTACGCA CTCACCAAGG AAAGCACCCC TTTCACCTGG CAGACAGAGC ATCAATTGGC TTTTGAGGCA CTAAAAAAGG CACTCTTGTC TGCCCCAGCC CTTGGGTTAC CGGACACCTC AAAGCCCTTT ACCCTCTTCC TGGACGAAAG GCAAGGGATT GCCAAAGGAG TCCTGACCCA AAAATTGGGG CCTTGGAAAA GACCGGTAGC ATACCTGTCC AAGAAGCTGG ACCCTGTGGC GGCCGGCTGG CCCCCATGTC TTCGTATCAT GGCAGCCACC GCTATGCTGG TCAAAGACTC TGCTAAGTTA ACCCTTGGGC AGCCACTGAC TGTTATTACT CCACATACTC TAGAGGCCAT AGTGCGGCAG CCCCCGGACC GGTGGATAAC CAACGCACGC CTAACCCACT ACCAGGCCCT CTTACTGGAC ACGGACCGCG TCCAGTTTGG CCCTCCGGTC ACCCTAAACC CTGCTACGCT GCTGCCGGTA CCAGAAAACC AACCAAGCCC ACACGATTGT CGGCAAGTAC TGGCTGAGAC CCATGGAACA CGAGAAGACC TTAAAGACCA AGAGCTCCCA GACGCGGATC ACACCTGGTA CACAGACGGC AGCAGTTACC TTGACTCAGG TACTCGGAGG GCGGGAGCAG CGGTAGTAGA CGGACACAAT ACCATTTGGG CACAATCACT ACCTCCTGGC ACGTCTGCAC AGAAGGCTGA GTTAATAGCA CTAACCAAGG CCCTAGAGCT GTCCAAGGGA AAGAAAGCTA ACATTTATAC TGATAGCCGA TATGCCTTTG CAACGGCTCA TACTCATGGA AGTATCTATG AAAGAAGAGG TCTCCTAACC TCAGAAGGAA AGGAAATCAA GAACAAAGCT GAAATAATTG CCTTATTAAA GGCCCTTTTT CTTCCTCAAG AAGTGGCTAT AATTCACTGC CCCGGGCATC AGAAAGGACA GGATCCAGTC GCAGTAGGAA ACAGACAGGC TGACCGAGTG GCCAGGCAAG CCGCCATGGC GGAAGTACTG ACCCTAGCCA CAGAACCTGA CAACACCAGC CACATAACTA TTGAACATAC TTATACCTCC GAAGACCAGG AAGAAGCAAG AGCCATAGGG GCTACAGAAA ACAAAGACAC TAGAAACTGG GAAAAAGAAG GGAAAATAGT CCTTCCCCAA AAGGAAGCCC TGGCAATGAT CCAGCAGATG CATGCCTGGA CACACTTGGG TAATCGAAAG CTAAAATTGT TAATTGAAAA AACTGACTTT CTAATCCCAA GGGCAAGTAC ACTCATAGAG CAAGTGACAT CTGCCTGTAA GGTCTGTCAG CAGGTAAACG CTGGGGCTAC CCGAGTGCCA GCAGGGAAAC GGACTCGTGG TAACCGCCCG GGAGTCTATT GGGAAATAGA CTTCACTGAA GTAAAACCTC ACTATGCTGG GTATAAGTAC TTACTAGTGT TTGTAGATAC CTTTTCAGGA TGGGTAGAAG CCTTTCCCAC CCGGCAAGAA ACGGCACACA TAGTAGCCAA GAAGATCCTA GAAGAAATCT TTCCTAGATT TGGACTTCCC AAGGTAATTG GGTCAGACAA CGGGCCGGCC TTCGTTTCCC AGGTAAGTCA GGGGCTAGCC AGGATACTGG GGATTAATTG GAAATTGCAT TGTGCTTATA GACCCCAGAG CTCAGGACAG GTAGAGAGAA TGAATAGAAC AATAAAAGAG ACCCTTACTA AATTGACCTT AGAGACTGGC TTAAAAGATT GGAGACGCCT CCTATCTCTA GCTCTATTAA GAGCCCGGAA TACGCCTAAC CGCTTTGGGC TCACTCCATA TGAAATCCTC TATGGAGGAC CTCCCCCTTT GTCAACCTTA CTTAACTCCT TTTCTCCCTC CAATTCTAAG ACTGACCTAC AGGCCCGGCT AAAAGGACTA CAAGCAGTAC AGGCCCAAAT CTGGGCCCCC TTGGCAGAAC TGTACCGGCC AGGACATTCG CAGACCAGCC ACCCCTTCCA GGTGGGGGAC TCCGTCTACG TTAGACGACA CCGTTCTCAG GGACTGGAGC CTCGGTGGAA AGGACCCTAC ATTGTTCTCC TGACCACACC CACAGCCATA AAGGTTGACG GAATCGCCAC GTGGATTCAC GCATCCCACG CCAAGGCTGC TCCAGGGACG CCTGGACCGA CGTCGTCCGG AACTTGGAGA CTCCGCCGCT CCGAGGACCC CCTTAAGATA AGACTCTCAC GCACTTGACT TCTTACTTGC CCTTGTCCTC CTACCCCGCG CCGTACATAG CAGTAACCCC TCATATAGTC CAAGATGGGA TTCACAACAA AGATAATCTT CTTATACAAC CTAGTACTGG TCTACGCGGG GTTTGACGAC CCTCGCAAAG CCATAGAACT AGTACAAAAG CGATATGGCC GACCATGCGA TTGCAGCGGA GGACAAGTGT CCGAGCCCCC GTCAGACAGG GTCAGTCAAG TGACTTGCTC AGGCAAGACA GCTTACTTAA TGCCCGACCA AAGATGGAAA TGTAAGTCAA TTCCAAAAGA CACCTCCCCA AGCGGGCCAC TCCAAGAGTG CCCCTGTAAT TCTTACCAGT CCTCAGTACA CAGTTCTTGT TATACCTCAT ACCAACAATG CAGATCAGGC AATAAGACAT ATTATACGGC TACTCTGCTA AAAACACAAA CTGGGGGCAC CAGTGATGTA CAAGTATTAG GATCCACCAA CAAACTTATA CAATCTCCCT GTAATGGCAT AAAAGGGCAG TCTATTTGCT GGAGCACTAC AGCTCCTATC CACGTCTCTG ATGGAGGAGG TCCATTAGAC ACCACAAGAA TTAAAAGTGT TCAGAGAAAA CTGGAAGAAA TTCATAAAGC CCTATATCCT GAACTTCAGT ATCACCCTTT GGCCATACCT AAGGTTAGAG ATAACCTCAT GGTCGATGCC CAGACTTTAA ACATTCTCAA TGCCACTTAC AACTTACTCC TAATGTCCAA CACGAGCCTA GTGGACGACT GTTGGCTTTG TTTAAAATTA GGTCCCCCTA CTCCCCTCGC AATACCTAAC TTCCTATTAT CCTACGTGAC TCGCTCCTCG GATAATATCT CTTGTTTAAT AATTCCCCCC CTTCTAGTTC AACCGATGCA GTTTTCCAAT TCATCTTGCC TCTTTTCCCC CTCCTACAAC AGTACAGAAG AAATAGATCT AGGCCATGTT GCCTTCAGCA ACTGTACCTC CATAACCAAT GTCACCGGTC CCATATGCGC TGTAAATGGT TCGGTCTTTC TCTGTGGCAA TAACATGGCA TACACTTATC TACCCACGAA CTGGACGGGG CTTTGCGTCC TAGCAACTCT CCTCCCCGAC ATTGACATCA TTCCCGGAGA TGAACCGGTC CCCATCCCTG CTATTGATCA TTTTATATAT AGACCTAAAC GGGCCATACA GTTTATTCCT TTACTAGCAG GGCTAGGGAT CACCGCAGCC TTCACAACAG GAGCTACAGG CCTAGGTGTC TCTGTGACCC AATATACAAA ATTATCTAAT CAGCTAATTT CTGATGTACA AATCTTATCT AGCACCATAC AAGATCTGCA AGATCAAGTA GACTCATTAG CCGAAGTGGT TCTCCAGAAC AGAAGGGGGC TAGATCTACT TACAGCAGAA CAAGGAGGAA TCTGTTTAGC CCTGCAAGAA AAATGCTGCT TTTATGTTAA CAAGTCAGGG ATTGTGAGAG ACAAAATAAA AACCTTACAA GAAGAACTAG AAAGACGTAG AAAAGATCTA GCTTCCAACC CACTTTGGAC TGGGCTTCAA GGGCTCCTCC CTTACCTCCT GCCCTTTCTT GGCCCTCTAC TTACCCTCCT GCTCTTACTC ACCATTGGGC CGTGCATTTT TAACCGTCTA ACCGCTTTTA TTAATGATAA GTTAAACATA ATACACGCTA TGGTGCTAAC CCAACAGTAT CAGGTGCTCA GAACCGATGA AGAAGCTCAA GATTGAGCCT CTAAGACACA AGAAAAGGGG GAAAATGAAA AGTAAAACTT TTAGGCCCTC CCCGTAAATG GTTCTGTTTG TTCGTGGCGC AGGCAGAGTT TGTTGCAAGG CTTGATGTAA GACTCGTTAC TAAATGATTA ACTGCCTTTG TTCTGCTTCT GTAAAACTGC TTTCCCGCCC TCCGAATTGT AAAACAAGCC CTGCCTCAGC CGGAAATTCC AAACCAGTAT GCTAAAGGTG GCGGGGCCCG ACCGCTGCAA CCCAGACCCA AGGTTGCATC AGCGAAGGAA AACTGCATTC CCCAGACCTC CCCGGGGCTA GCACCTATCC CACCCCTTTG CGTCGCCAAA TAGAAAAAGA CACCTGGCCT CGAGGTTACG AAAGAGGCCA ATCAATAGCC TGTATGCAAA TAAAGCCTAA ACGCTATAAA AGAGATGTAT CGCCACAAAT CGGGGCTCTC TCTCTCTCTA CCACATTCCT TAGAGGGAGG GCCCTGGTGC ACCAGTAAAC GACTTTCTGC CGAAATTTGT GTGTTGGGTG GTTCCTCGCG CCGACTCTCA AACCCTAAGG AACGTGATTC TAACATC

Products

Productgag
Descriptiongag capsid polyprotein
MDPGPHGHPD QVAYIITWED LVRNPPPWVK PFLHTPSTSK STLLALEVPK NRTLDPPKPV LPDESQQDLL FQDPLPHPPH NPLLEPPPYN SPSPPVLSPV SPTTPSAPTP SSLVSSSTPP SSPAPPELTP RTPPQTPRLR LRRAEGQDGP STWQSSLFPL RTVNRTIQYW PFSASDLYNW KTHNPSFSQD PQALTSLIES ILLTHQPTWD DCQQLLQVLL TTEERQRVLL EARKNVPGPG GLPTQLPNEI DEGFPLTRPD WDYETAPGRE SLRIYRQALL AGLKGAGKRP TNLAKVRTIT QGKDESPAAF MERLLEGFRM YTPFDPEAPE HKATVAMSFI DQAALDIKGK LQRLDGIQTH GLQELVREAE KVYNKRETPE EREARLIKEQ EEREDRRDRK RDKHLTKILA AVVTEKRAGK SGETRRRPKV DKDQCAYCKE RGHWIKDCPK RPRDQKKPAP VLTLGEDSE
Productgag-pol
DescriptionRNA-dependent RNA polymerase
Modifications2596..2598,aa:OTHER
MDPGPHGHPD QVAYIITWED LVRNPPPWVK PFLHTPSTSK STLLALEVPK NRTLDPPKPV LPDESQQDLL FQDPLPHPPH NPLLEPPPYN SPSPPVLSPV SPTTPSAPTP SSLVSSSTPP SSPAPPELTP RTPPQTPRLR LRRAEGQDGP STWQSSLFPL RTVNRTIQYW PFSASDLYNW KTHNPSFSQD PQALTSLIES ILLTHQPTWD DCQQLLQVLL TTEERQRVLL EARKNVPGPG GLPTQLPNEI DEGFPLTRPD WDYETAPGRE SLRIYRQALL AGLKGAGKRP TNLAKVRTIT QGKDESPAAF MERLLEGFRM YTPFDPEAPE HKATVAMSFI DQAALDIKGK LQRLDGIQTH GLQELVREAE KVYNKRETPE EREARLIKEQ EEREDRRDRK RDKHLTKILA AVVTEKRAGK SGETRRRPKV DKDQCAYCKE RGHWIKDCPK RPRDQKKPAP VLTLGEDSEQ GCQGSGAPPE PRLTLSVGGH PTTFLVDTGA QHSVLTKANG PLSSRTSWVQ GATGRKMHKW TNRRTVNLGQ GMVTHSFLVV PECPYPLLGR DLLTKLGAQI HFSEAGAQVL DRDGQPIQIL TVSLQDEHRL FDIPVTTSLP DVWLQDFPQA WAETGGLGRA KCQAPIIIDL KPTAVPVSIK QYPMSLEAHM GIRQHIIKFL ELGVLRPCRS PWNTPLLPVK KPGTQDYRPV QDLREINKRT VDIHPTVPNP YNLLSTLKPD YSWYTVLDLK DAFFCLPLAP QSQELFAFEW KDPERGISGQ LTWTRLPQGF KNSPTLFDEA LHRDLTDFRT QHPEVTLLQY VDDLLLAAPT KKACTQGTRH LLQELGEKGY RASAKKAQIC QTKVTYLGYI LSEGKRWLTP GRIETVARIP PPRNPREVRE FLGTAGFCRL WIPGFAELAA PLYALTKEST PFTWQTEHQL AFEALKKALL SAPALGLPDT SKPFTLFLDE RQGIAKGVLT QKLGPWKRPV AYLSKKLDPV AAGWPPCLRI MAATAMLVKD SAKLTLGQPL TVITPHTLEA IVRQPPDRWI TNARLTHYQA LLLDTDRVQF GPPVTLNPAT LLPVPENQPS PHDCRQVLAE THGTREDLKD QELPDADHTW YTDGSSYLDS GTRRAGAAVV DGHNTIWAQS LPPGTSAQKA ELIALTKALE LSKGKKANIY TDSRYAFATA HTHGSIYERR GLLTSEGKEI KNKAEIIALL KALFLPQEVA IIHCPGHQKG QDPVAVGNRQ ADRVARQAAM AEVLTLATEP DNTSHITIEH TYTSEDQEEA RAIGATENKD TRNWEKEGKI VLPQKEALAM IQQMHAWTHL GNRKLKLLIE KTDFLIPRAS TLIEQVTSAC KVCQQVNAGA TRVPAGKRTR GNRPGVYWEI DFTEVKPHYA GYKYLLVFVD TFSGWVEAFP TRQETAHIVA KKILEEIFPR FGLPKVIGSD NGPAFVSQVS QGLARILGIN WKLHCAYRPQ SSGQVERMNR TIKETLTKLT LETGLKDWRR LLSLALLRAR NTPNRFGLTP YEILYGGPPP LSTLLNSFSP SNSKTDLQAR LKGLQAVQAQ IWAPLAELYR PGHSQTSHPF QVGDSVYVRR HRSQGLEPRW KGPYIVLLTT PTAIKVDGIA TWIHASHAKA APGTPGPTSS GTWRLRRSED PLKIRLSR

Publications