Recode v. 2.0 / Database of translational recoding events.

 

Details for "r200964"

Accession numberr200964 [export]
Locus nameNS1'
Recode statusReviewed

Organism

Genomic classViral Genome (Virus)
OrganismMurray Valley encephalitis virus [details]

Sequence

VariantAlfuy virus
GenBank IDsAY898809
SequenceRNA of 10960 nucleotides [sequence]
OrganisationPseudoknot structure (1) [see structure]

Recoding event

Event type-1 Frameshifting (position: 3,560)
AGATGTTCAT CTGTGTGAAC TTTTTGACTC AGGATTGTTG GAAGGGATTG AAAGATTAAT ACAGTTTGAA CAGTTTTTTA GAGCAGTTGG AAACTATGTC TAAAAAACCA GGAGGACCCG GAAGAAACCG GGTCGTCAGT ATGCTAAGAC GCGGAGCATC CCGCGTTTCC CCGCTTATGG GGATAAAGAG GATGTTGAAC AGTTTGTTGG ACGGGAGAGG ACCAATACGT TTCGTACTGG CGCTTCTCAC GTTCTTCAAA TTTACAGCAA TTGCTCCAAC AAAGGCTTTG ATTAACAGAT GGAGGTCAGT TGAGAAAGGA ACAGCGATGA AACATCTAGC TAGTTTCAAA AAAGAACTTG GCACCCTGAT TGACGTGGTC AACAGAAGGA GCAAGAAACA AAAGAGAAGA GGAAATGGCA CCAACCGATG GCTTATGCTG ATGGTAACTT TGGTGGCTAT GGGAGGATTA GCAGCCTTGA AGCTTTCAAA CTTCCAAGGG AAAGTGATGA TGACAATCAA TGCTACCGAC ATATCTGATG TGATAACGGT GCCAACACCC GCAGGAAAGA ACCAATGCTG GGTTAAAGCG ATGGATGTTG GGTACATGTG TGCCGACACG ATTACCTATG AATGCCCAAA GCTTGACGCT GGAAATGATC CAGAAGACAT AGATTGCTGG TGTGATAATC AAGCCATGTA CGTGAGTTAT GGTAGATGCA CGAGAACCAG ACATTCAAAA AGAAGCAAGA GATCAGTGGC AGTCCAGGCT CACGGAGAAA GCACGCTAGT GAATAAGAAA GAAGCCTGGT TGGATTCCAC CAAGGCCACT CGTTACTTAA CGAAGACTGA AAACTGGATC ATTAGGAATC CGGGCTATGC CTTGGTAGCT GTAGCTCTAG GCTGGATGCT TGGTAGCAAC AAGGCTCAGA AAGTAATATT TACAGTATTG CTGCTATTGG TCGCACCAGC ATACAGCTTT AACTGTCTGG GGATGAGCAG TAGAGACTTT CTAGAAGGTG TATCAGGGGC CACATGGGTG GACCTTGTTC TTGAAGGAGA CAGCTGTGTA ACAATCATGG CTAAAGACAA ACCTACACTG GACGTGCGGA TGATGAGCAT AGAGGCTAGC AACCTAGCAG TTGTGAGGAA CTACTGTTAC TCAGCCACTA TCACGGAGGT ATCAACAGTG TCCAATTGTC CGACCACTGG AGAAGCACAC AACACAAAGC GGGCCGACCC TAAATACATC TGCAAGCAAG GTGTGACTGA CAGAGGATGG GGCAATGGTT GCGGACTCTT TGGAAAAGGA AGCATTGACA CATGCGCTAA GTTTGAATGC CCCCATCATG CGTCAGGGAG AATGATTCTC CCCGAGAATA TCAAGTATGA GGTAGGGGTG TTTGTCCATG GATCTACTGA CTCAACAAAC CATGGAGATT ACTCCACCCA AGTAGGTGCA AACCAAGCAG CAAAGTTTAC CATATCTCCG AACGCTCCAG CAATCACAGT GAAATTGGGA GAGTATGGAG AAGTGACAGT GGAATGCGAA CCAAGAAGTG GTTTAGACAC GAGTGCGTAC TATGTGTTCA CTATTGGTAC TAAGCACTTC ATGGTGCATC GGGAATGGTT CAATGACCTG GCTCTCCCAT GGACCCCCCC CTCTGGAACC AGTTGGAGAA ATAGAGAGAT CTTAGTGGAG TTCGAAGAAC CCCATGCCAC TAAGCAATCC GTGGTCGCTT TGGGGTCGCA GGAGGGAGCA CTTCATCAAG CCCTTGCAGG AGCCATTCCA GTGCAGATGG ATAGCACATT GAAGCTGTCA TCAGGACACC TCAAATGCAG AATAAAGATG GAAAAGCTCA CCCTGAAGGG AACCACTTAC GCAGTTTGCG CTGAAGGGTT CACTTTTACC AAGACCCCAG CTGACACAGG CCACGGAACG GTAGTGTTAG AACTCAAGTA TTTGGGAGCT GACGGACCAT GCAAGATTCC CATCTCTTCT GTTACCAATC TAAATGACTT GACTCCAGTG GGAAGGTTGG TGACGGCAAA CCCATTCGTC TCAGCCACAA CAGCCAATTC TAAAGTGCTT GTCGAAATAG AACCTCCTTT TGGAGACTCT TACATCGTAG TGGGAAGAGG AGACAAACAA ATCAACCACC ATTGGCACAA ATCTGGGAGC TCAATAGGCA AGGCGTTTAC AACGACACTG AAAGGAGCAC AGCGATTAGC CGCGCTAGGA GACACAGCTT GGGACTTCGG TTCAATTGGT GGGGTCTTCA ACTCCTTGGG TAAAGCCATG CACCAGGTCT TTGGAGGAGC GTTCAGAACA CTCTTTGGAG GCATGTCCTG GATAACCCAG GGGCTGATGG GAGCGCTCCT CCTGTGGATG GGCGTCAATT CAAGGGACAG ATCCATCGCG TTGGCGTTCT TGGCGACAGG AGGAGTCCTA TTATTCCTAG CAGTCAACGT GCATGCGGAC ACAGGATGTG CTCTTGACAT TGGGAGAAGA GAATTGCGGT GCGGCAGTGG TGTGTTCGTG CACAATGATG TCGAAGCTTG GGTGGATAGG TATAAGTTCT TACCTGAGAC TCCAAAAAAG TTAGCGAAGA TCATTGAGAA GGCGCACAAG GACTCGTTGT GCGGAGTACG GTCAGTAACC CGCCTGGAGC ACCAGATGTG GGAGAGCATC AGAGATGAAT TGAATGCATT GCTACATGAT AATGGAGTGG ACTTGAGCGT GGTGGTTGAA AAGCAGAAAG GGATTTACCA CCAAGCTCCG AATAGGCTCA AGCCAACGGC TGAACAATTT GAGATAGGAT GGAAGGCGTG GGGAAAGAGT AAGATATTCG CTCCGGAATT GGCAAATTCC ACTTTCGTGA TCGACGGTCC CGAAACCAGC GAATGTCCGA ACAGCCGCCG TGCCTGGAAC AGCCTTGAGA TTGAAGACTT CGGATTTGGA ATCACATCTA CTCGAGTGTG GCTAAAAGTG CGTGATGAGA AGACTTCCGA ATGTGATAGT GCAATCATTG GAACAGCAAT AAAGGGAAGC CTGGCTGTGC ACAGTGATTT GTCATATTGG ATTGAAAGCA GCTTTAATGA GACTTGGAAA CTAGAGAGGG CAGTGTTTGG TGAGATCAAG ACTTGCACCT GGCCCGAAAC ACACACGCTA TGGGGGGACG GAGTCGAGGA GACAGAACTC ATCATTCCCA CCACCTTGGC TGGACCGCGT AGCAAACATA ATAGAAGACA AGGTTACAAA GTGCAGCTAC AGGGTCCTTG GAATGAGGAG CAGATCACAC TGGACTTTGA TTATTGCCCA GGCACTACCG TGACGATTAG CGAGCATTGT GGGAAGAGGG GACCCTCCGT GCGCACCACG ACTGACAGTG GGAAACTGGT CACTGACTGG TGCTGCAGGA GTTGCACATT GCCCCCACTG CGCTACACCA CAGCTTCTGG ATGTTGGTAT GGAATGGAAA TCCGGCCAAT GAAGCATGAC GAGACAACAT TAGTTAAGTC TAGCGTTCAC GCACTGCGAG CTGACATGGT TGACCCTTTT CAGCTGGGCC TCTTGGTAGT TTTCCTGGCC ACCCAGGAGG TCTTGAGGAA GAGGTGGACG GCCAGAATGA CTATTCCAGC AGTAGTAGCG GCTTTCCTAG TGATGATCTT GGGAGGTATT ACATACGTTG ATATCGCCCG ATACTTGATT TTAGTAGGAG CTGCTTTCAT GGAGCATAAC AATGGTGGAG ACGTAGTGCA CTTAGCCCTT ATTGCAGCCT TCAAAATACA ACCTGGGTTT TTGGTGATGA GTATGATGAA GAGTCATTGG ACTAATCAGG AAAACCTTGC TTTAGTGCTA GGAGCTGCTT TTTTCCAAAT GGCTGCTACC GATCTCCAGT TCAACATGCC TGACTTACTG AATGCAGCGG CCATAGCCTG GATGATCATA CGAGCTCTCG CAAGACCATC TGCCTCTGCG CTAGCTATGC CAATGCTAGC ACTGCTGGCA CCTGGAATGC GCTTACTCTA TATGGATACA TACAGAATCG TGCTTCTGCT AATCGGAGTT AGTAGCTTGT TGAATGAAAA GCGGAAGGCC GCAGAGAAGA AGAAAGGGGC CGTTTTGATG AGCCTAGCTT TGACTACCAC GGGCTGGTGC TCTCCATCCA TATTAGCTGC AGGGCTCATG GTGTTCAACC CCAATAAAAG GAGGGGGTGG CCAGCCACTG AAGTTCTCAC AGCGGTGGGA CTGATGTTTG CTATAGTGGG AGGGCTGGCC GAGCTTGATG TTGAATCCAT GGCCATTCCG TTTACCATAG CTGGCTTAAT GTTGGTGACA TACGTCATAT CTGGGAAGTC AGTGGATATG TGGTTGGAAC GCGCCGCAGA CATAACCTGG GAGCAGGACG CAGCCATCAC GGGAACTAGT GAAAGAGTTG ACGTCTGCCT GGACGATGAC GGTGATTTTC ATCTCATCAA CGACCCGGGA GTACCATGGA AGGTATGGCT ACTGCGGATG ACGTGCATAG GATTGGCTTC TGTCACACCC TGGGCCATAA TCCCAGCAGC GGTCGGGTAT TGGTTAACAC TGAAATACGC GAAGCGCGGA GGAGTGTTTT GGGACACGCC TTCTCCAAAA ACGTATGCGA AAGGAGACAC CACCCCTGGC GTTTATAGGA TAATGGCAAA AGGACTCTTA GGGAGATACC AAGCAGGAGT TGGAATCATG TATGAAGGTG TTTTCCACAC TCTCTGGCAC ACAACTAGAG GAGCAGCCAT AATGAGTGGG GAGGGTCGAC TCACGCCATT CTGGGGAAAC GTGAAAGAAG ACAGAATCAC ATATGGTGGA CCATGGAAGT TCGATCGGAA GTGGAACGGA GTCGATGATG TCCAAATGAT CGTAGTACAG CCAGGAAAGC CGGCGATGAA CGTGCAAACA AAGCCAGGAG TGTTTAAGAC GCCGCATGGC GATATTGGGG CAGTCAGCCT CGACTATCCC GTTGGCACAT CGGGGTCTCC GATAATAGAT GCCAACGGGG ATGTGGTGGG CCTATACGGC AATGGAGTCG TCCTCAACAA CGGTGCGTAT GTGAGCGCTA TTGTGCAAGG CGATAGAATG GAGGAACCCA TTCCAGAAGC TTACAACGCC GACATGTTAA GGAAGAGGCA GCTGACAGTC CTTGACCTCC ACCCCGGAGC GGGAAAAACC AGGAGAATAC TTCCGCAAAT CATCAAGGAC GCCATCGCGA AGCGCTTGCG AACCGCAGTC CTGGCTCCTA CTAGGGTGGT AGCAGCAGAA ATGGCGGAGG CCTTGAAAGG ACTCCCGGTG AGGTATTTGA CACCAGCAGT GCAAAGAGAA CACACGGGAA ATGAGATCAT CGACGTCATG TGTCATGCAA CCCTAACGCA CAGGCTGTTG TCGCCAACTC GGGTTCCCAA TTACAATCTG TTTGTCATGG ATGAGGCTCA CTTCACTGAT CCCGCTAGCA TCGCCGCTCG TGGATACATA TCAACAAAAG TTGAGTTAGG AGAAGCAGCG GCGATCTTCA TGACGGCCAC CCCACCTGGG ACGTCAGACC CGTTTCCAGA TACGAACTCA CCAGTCCAGG ACATTCCGAA TGAGGTGCCT GATAGGGCTT GGAGCAGCGG TTTTGAGTGG ATAACAGAGT ATGCAGGCAA GACTGTATGG TTCGTAGCGA GTGTAAAAAT GGGAAATGAG ATTGCGCAAT GCTTGCAGCG CGCAGGAAAG AGAGTGATCC AGCTGAACAG GAGATCGTAT GACACAGAAT ACCCGAAGTG CAAGGGTGGA GAGTGGGACT TTGTGGTCAC CACTGACATA TCTGAAATGG GAGCGAACTT TGGAGCTAGC AGGGTGATTG ACTGCAGGAA GAGTGTGAAG CCTGCCATTC TAGAAGAAGG AGAAGGCAGG GTCGTGCTTG GAGTCCCGTC AGCTATCACT AGCGCGAGTG CAGCACAACG CAGAGGAAGA GTCGGAAGGA ACCCAAACCA GATTGGGGAT GAGTACCACT ATGGAGGAGG AACGAGCGAA GATGATTCCA TTCTCGCCCA CTGGACTGAG GCAAAGATTT TGCTTGACAA CATACATCTA CCAAATGGGT TGGTGGCACA ACTGTATTCA CCCGAGCGTG ACAAAACATT TACCATGGAT GGGGAGTTCC GATTACGAGG AGAAGAGAGG AAGACGTTCT TGGAACTGCT TCGAACGGCT GACCTCCCAG TTTGGCTTTC CTATAAAGTG GCTTCAGCCG GAGTCCAATA CAATGATAGA AAATGGTGCT TTGACGGACC TAGATCTAAC ATTATTCTCG AGGACAACAA CGAGGTTGAG GTCATCACTA GAGTCGGAGA AAGGAAACAG CTCAGACCAA GATGGTTGGA TGCGCGAGTG TATTCAGACC ATCAGTCCTT GAAATGGTTT AAAGATTTCG CTGCAGGAAA GCGGTCAGCC ATGGGGTTTG TGGAGGTCCT AGGAAGAATG CCAGAACACT TCGCTGGGAA GACTAGAGAC GCCCTAGACA TCATGTATCT AGTTGTCACG TCAGAGAGAG GAGGAAAAGC CCACAAAATG GCATTAGAGG AATTGCCTGA CGCCTTGGAG ACGCTAGCTT TGATTGCAGC TCTTGGAGTC ATGACAGCAG GATTTTTCTT GGTGATGATG CAGAGAAAAG GAATAGGCAA GCTTGGATTG GGAACACTGG TATTGTGCCT AGCAACGTTT TTTCTATGGA TGGCCGATGT GTCATGTACG AAGATCGCTG GGATGCTACT CTTGTCGCTG CTGATGATGG TTGTGCTTAT ACCTGAACCT GAGAAGCAGC GGTCGCAGAC AGACAACCAA CTGGCTGTTT TTCTAGTGTG CGTGATGTGC GTTGTTGGAA TGGTGGCAGC CAATGAGTTT GGCATGTTGG AGAAAACAAA GGAAGACCTT AGACATCTTT TTGTAGGATC CAAGCCAGCT AATGAAGCAA TAAGCATGAC CACCAGCATG TTCACCCTGG ACCTCCGGCC AGCCACCGCC TGGGCTCTTT ATGGAGGGAG CACTGTTGTT TTCACCCCAA TGATCAAACA CATAGTTACA TCTCAGTACG TAACAACTTC GCTGGCCTCA ATCAGCGCAC AAGCAGGGAC TTTGTTCACG TTGCCAAAGG GAATACCATT TTCCAATATT GACATGACAG TAGCTTTAGT GTTTCTAGGT TGTTGGGGCC AAATAACCCT GACAACTCTG CTTACAGCTG TAGTGTTGGG AGTGGTGCAT TATGGTTATC TCCTACCAGG TTGGCAGGCG GAAGCCTTGC GGGCAGCCCA GAAGAGGACA GCAGCCGGGA TAATGAAAAA TGCTGTTGTT GACGGGATAG TTGCTACCGA TGTGCCTGAG CTGGAACGGA CTACTCCCAT GATGCAGAAG CGCTTGGGGC AGATTCTATT GATAGGAGTG AGTGTCACAG CCCTGCTGGT CAACCCACGC GTGACCACCG TCAGAGAAGC TGGCGTTCTT TGCTCAGCCG CCCTCCTGAC ATTATGGGAC AATAGTGCCA GTGCGGTGTG GAATTCGACC ACAGCCACAG GCTTGTGCCA TGTTATGCGT GGTAGCTGGC TCGCCGGTGC CTCGATTGCT TGGACTCTCA TAAAAAATGC GGAGAAGCCA ACATTTAAGC GAGGCTCGGC CGGAGGTCGG ACGCTGGGAG AACAGTGGAA AGACAGGCTT AATCAGCTGA GCAAAGAGGA ATTTTTCCAG TATCGAAAGG AAGCTATCAT AGAGGTAGAT AGAACAGACG CGAGGAAGGC CAGGAAGGCT GGCAATGTTA CAGGAGGGCA TCCAGTCTCC CGAGGCACTG CAAAATTGCG ATGGCTGGTC GAACGGCAGT TCCTCAACCC GGTAGGGCGC GTTGTCGATC TGGGCTGTGG GAGAGGAGGC TGGAGCTACT ACGCAGCCAC CATGAAGCGA GTGCAGGAAG TGCGCGGCTA CACGAAAGGT GGTGCTGGAC ACGAAGAACC AATGCTGATG CAGAGCTACG GATGGAATAT AGTGTCACTG AAGAGCGGAG TGGATGTGTT TTACCGGCCT TCAGAGGTTA GTGACACGCT CCTATGTGAC ATAGGTGAAT CGGCCTCCAG CGCTGAAGTT GAGGAACACA GAACGCTTAG AATCCTGGAG ATGGTAAGTG ATTGGCTTAG CAGAGGCCCT AGGGAATTCT GCATCAAGGT TTTATGCCCT TACATGCCCA AGGTCATTGA GAAGATGGAA CAGCTTCAGA GAAGATTTGG TGGAGGACTA GTGAGAGTCC CGCTCTCCAG GAATTCGAGT CACGAGATGT ACTGGGTAAG TGGAGCATCA GGCAATATCA TTCACTCTGT CAACATGACC AGCCAAGTGT TGATAGGCCG TATGGAAAAG AAGTCTTGGA AAGGGCCACG ATATGAAGAA GATGTGAACT TAGGCAGTGG TACAAGATCC GTAGGCAAGG CAGTGCCCCA TTCTGACTTA AAGAAGATTT CCGCTAGAGT TGAGAGACTC CGGGACGAAT ATAGCGCTAC TTGGCACCAG GACAAAGATC ATCCTTATCG CACGTGGACG TACCATGGAA GCTATGAGGT GAAGCCAACT GGGTCGGCAA GTTCTCTAGT CAATGGAGTA GTTCGAATGT TGAGCAAGCC CTGGGACGCC ATCACAAGCG TGACCACGAT GGCCATGACG GACACAACTC CATTCGGACA GCAGAGAGTG TTCAAAGAAA AGGTGGACAC CAAGGCCCCA GAACCGCCAG CGGGTGTGAA AGAAGTGATG AATGAGACAA CAAACTGGCT ATGGGCTTTT TTGGCTCGCA GGAAGAGAGC AAGGATGTGT TCTCGCGAAG AATTTAAACA GAAAGTCAAC AGCCATGCAG CACTCGGAGC AATGTTTGAA GAGCAGAACC AATGGAAGAA TGCACGAGAA GCCGTGGAGG ATCCAATCTT CTGGAATATG GTAGATGAAG AGCGTGAGTG CCACCTACGA GGAGAATGCC GGACCTGCAT ATACAACATG ATGGGGAAGA GAGAAAAGAA GCCAGGAGAG TTTGGAAAAG CAAAAGGCAG TAGAGCGATC TGGTTCATGT GGTTAGGGGC TCGCTTTCTT GAATTTGAAG CCCTTGGGTT CTTGAACGAG GACCATTGGT TGAGCAGAGA AAACTCAGGA GGTGGGGTGG AAGGCGCAGG CATTCAAAAA TTAGGCTACA TCCTGAGGGA AGTGGGGACG AAGGCTGGAG GAAAGATCTA CGCGGATGAC ACTGCAGGCT GGGACACACG AATAACGAAA GCTGACCTTG AAAACGAAGC GAAAGTCCTG GAACTGATGC AAGGTGAGCA CAGAACCTTG GCAAGGGCAA TTATAGAGCT CACCTATAGG CACAAAGTAG TGAAAGTCAT GAGGCCCGCT GCCGGAGGAA AAACAGTGAT GGATGTGATA TCAAGAGAGG ACCAGAGGGG TAGTGGTCAA GTGGTAACAT ATGCGCTAAA TACATTCACC AATATAGCGG TACAGCTTAT TAGATTGATG GAAGCTGAAG GGGTGATTGG ACCTGAAGAC CTAGAAAATT TGGAAAGAAA GAAGAAATAC CTTGTCAGAA CTTGGCTTTT CGAGAATGGA GAAGAGAGGG TAAGTAGAAT GGCAGTCAGT GGAGATGACT GTGTGGTGAA GCCACTCGAC GACAGGTTCG CAGGAGCTTT GCACTTTCTT AATGCCATGT CCAAGGTTAG GAAGGATATC CAGGAGTGGA AGCCATCTCA AGGATGGTAC GACTGGCAGC AGGTTCCTTT TTGTTCAAAT CACTTTCTGG AGCTGGTTAT GAAGGACGGG AGAAGTTTGG TGGTCCCCTG TCGGGGTCAA GACGAGTTGA TAGGAAGGGC TAGAATATCC CCTGGAGCCG GATGGAACGT GCGAGACACC GCTTGCTTGG CAAAGGCCTA TGCACAGATG TGGCTCCTGC TCTACTTCCA CCGGCGGGAC CTGCGAATCA TGGCCAACGC AATATGCTCA GCCGTCCCTG TGAACTGGGT CCCCACGGGG AGAACAACAT GGTCAGTGCA TGCCAAGGGA GAATGGATGA CAACGGCTGA TATGTTGGAA GTTTGGAACA GAGTATGGAT ACAGGACAAT GAGTGGATGC AGGACAAAAC CCCCATTACA AGCTGGGCGG ACGTGCCCTA CTCAGGAAAA AGAGAAGACA TATGGTGTGG GAGTCTAATT GGAACGCGTC CGCGCTCAAC ATGGGCTGAG AACATCTATG CGGCAATCAA TCAGGTTAGG TCAATAATTG GAAAAGAGGA ATACCGTGAT TACATGCAAT CATTGAGGAG GTATGAAGAG GCAACAATAT GTGAAGACAG AGTGCTGTAA ACAGAACAAG TGGTTAATTT GAGAGATTAG GAGTGTGAGT CAGGCCAGTG AAAACTGCCA CCGGATGTTG GTAGACGGTG CTGCCTGCGA CCAACCCCAG GAGGACTGGG TTAACAAAGC TGAACTCCAA TCGTTGGAAA GCCTCCTGAT ACCGTCTCGG AATAGGAGTC CCTGCCAATA GGGAGGAGTG AAGCCCGTGT CAGGTCACAT TGTGCCACCT TGCCAGAAGG TGCAACCTGC GAGGCCCCAG GTGGACTGGG TAATCAAAGC CGCCAGGCCC CCACGGCCCG GGCCATGAGT GATGATGTTA ACTCATGGCG AAGGACTAGA GGTTAGAGGA GACCCCGTGG TAATAACACA CAACGGCCCA AACACGCGGA AGCTGTAACG CGTGTGGAAG GACTAGAGGT TAGAGGAGAC CCCGTTGTGG AAAAAGCATC AAAACTTAAC AGCATACTGA CACCTGGGAC AGACTAGGAG ATCTTCTGCT CTATTTCAAC ACCAGCTACG AGGCACCGAA CGCCGAAAAG TGTAGCTGGT GGTGGAGAAG AACACAGGAT

Product

ProductNS1'
DescriptionTransframe mature peptide
Modifications3560..3560:ribosomal_frameshift
DTGCALDIGR RELRCGSGVF VHNDVEAWVD RYKFLPETPK KLAKIIEKAH KDSLCGVRSV TRLEHQMWES IRDELNALLH DNGVDLSVVV EKQKGIYHQA PNRLKPTAEQ FEIGWKAWGK SKIFAPELAN STFVIDGPET SECPNSRRAW NSLEIEDFGF GITSTRVWLK VRDEKTSECD SAIIGTAIKG SLAVHSDLSY WIESSFNETW KLERAVFGEI KTCTWPETHT LWGDGVEETE LIIPTTLAGP RSKHNRRQGY KVQLQGPWNE EQITLDFDYC PGTTVTISEH CGKRGPSVRT TTDSGKLVTD WCCRSCTLPP LRYTTASGCW YGMEIRPMKH DETTLVKSSV HALRADMVDP FSAGPLGSFP GHPGGLEEEV DGQNDYSSSS SGFPSDDLGR YYIR

Publication