Recode v. 2.0 / Database of translational recoding events.

 

Details for "r200967"

Accession numberr200967 [export]
Locus nameNS1'
Recode statusReviewed

Organism

Genomic classViral Genome (Virus)
OrganismJapanese encephalitis virus [details]

Sequence

GenBank IDsNC_001437
Sequencess-RNA of 10976 nucleotides [sequence]
OrganisationPseudoknot structure (1) [see structure]

Recoding event

Event type-1 Frameshifting (position: 3,560)
AGAAGTTTAT CTGTGTGAAC TTCTTGGCTT AGTATCGTTG AGAAGAATCG AGAGATTAGT GCAGTTTAAA CAGTTTTTTA GAACGGAAGA TAACCATGAC TAAAAAACCA GGAGGGCCCG GTAAAAACCG GGCTATCAAT ATGCTGAAAC GCGGCCTACC CCGCGTATTC CCACTAGTGG GAGTGAAGAG GGTAGTAATG AGCTTGTTGG ACGGCAGAGG GCCAGTACGT TTCGTGCTGG CTCTTATCAC GTTCTTCAAG TTTACAGCAT TAGCCCCGAC CAAGGCGCTT TTAGGCCGAT GGAAAGCAGT GGAAAAGAGT GTGGCAATGA AACATCTTAC TAGTTTCAAA CGAGAACTTG GAACACTCAT TGACGCCGTG AACAAGCGGG GCAGAAAACA AAACAAAAGA GGAGGAAATG AAGGCTCAAT CATGTGGCTC GCAAGCTTGG CAGTTGTCAT AGCTTACGCA GGAGCAATGA AGTTGTCGAA TTTCCAGGGG AAGCTTTTGA TGACCATCAA CAACACGGAC ATTGCAGACG TTATCGTGAT TCCCACCTCA AAAGGAGAGA ACAGATGCTG GGTCCGGGCA ATAGACGTCG GCTACATGTG TGAGGACACT ATCACGTACG AATGTCCTAA GCTCACCATG GGCAATGATC CAGAGGATGT GGATTGCTGG TGTGACAACC AAGAAGTCTA CGTCCAATAT GGACGGTGCA CGCGGACCAG GCATTCCAAG CGAAGCAGGA GATCCGTGTC GGTCCAAACA CATGGGGAGA GTTCACTAGT GAATAAAAAA GAGGCTTGGC TGGATTCAAC GAAAGCCACA CGGTATCTCA TGAAAACTGA GAACTGGATC ATAAGGAATC CTGGCTATGC TTTCCTGGCG GCGACACTTG GCTGGATGCT TGGCAGTAAC AACGGTCAAC GCGTGGTATT TACCATCCTC CTGCTGTTGG TCGCTCCGGC TTACAGTTTT AATTGTCTGG GAATGGGCAA TCGTGACTTC ATAGAAGGAG CCAGTGGAGC CACTTGGGTG GACTTGGTGC TAGAAGGAGA TAGCTGCTTG ACAATCATGG CAAACGACAA ACCAACATTG GACGTCCGCA TGATTAACAT CGAAGCTAGC CAACTTGCTG AGGTCAGAAG TTACTGCTAT CATGCTTCAG TCACTGACAT CTCGACGGTG GCTCGGTGCC CCACGACTGG AGAAGCTCAC AACGAGAAGC GAGCTGATAG TAGCTATGTG TGCAAACAAG GCTTCACTGA TCGTGGGTGG GGCAACGGAT GTGGACTTTT CGGGAAGGGA AGCATTGACA CATGTGCAAA ATTCTCCTGC ACCAGCAAAG CGATTGGAAG AACAATCCAG CCAGAAAACA TCAAATACGA AGTTGGCATT TTTGTGCATG GAACCACCAC TTCGGAAAAC CATGGGAATT ATTCAGCGCA AGTTGGGGCG TCCCAGGCGG CAAAGTTTAC AATAACACCC AATGCTCCTT CGATAACCCT CAAACTTGGT GACTACGGAG AAGTCACGCT GGACTGTGAG CCAAGGAGTG GACTGAACAC TGAAGCGTTT TACGTCATGA CCGTGGGGTC AAAGTCATTT CTGGTCCATA GGGAATGGTT TCATGACCTC GCTCTCCCCT GGACGTCCCC TTCGAGCACA GCGTGGAGAA ACAGAGAACT CCTCATGGAA TTTGAAGAGG CGCACGCCAC AAAACAGTCC GTTGTTGCTC TTGGGTCACA GGAAGGAGGC CTCCATCAGG CGTTGGCAGG AGCCATCGTG GTGGAGTACT CAAGCTCAGT GAAGTTAACA TCAGGCCACC TGAAATGTAG GCTGAAAATG GACAAACTGG CTCTGAAAGG CACAACCTAT GGCATGTGTA CAGAAAAATT CTCGTTCGCG AAAAATCCGG CGGACACTGG CCACGGAACA GTTGTCATTG AACTATCCTA CTCTGGGAGT GATGGCCCCT GCAAAATTCC GATTGTCTCC GTTGCGAGCC TCAATGACAT GACCCCCGTT GGGCGGCTGG TGACAGTGAA CCCTTTCGTC GCGACTTCCA GTGCCAACTC AAAGGTGCTG GTCGAGATGG AACCCCCCTT CGGAGACTCC TACATCGTGG TTGGGAGGGG AGACAAGCAG ATCAACCACC ATTGGCACAA AGCTGGAAGC ACGCTAGGCA AGGCCTTTTC AACAACTTTG AAGGGAGCTC AAAGACTGGC AGCGTTGGGC GACACAGCCT GGGACTTTGG CTCCATTGGA GGGGTCTTCA ACTCCATAGG AAAAGCCGTT CACCAAGTGT TTGGTGGTGC CTTCAGAACA CTCTTTGGGG GAATGTCTTG GATCACACAA GGGCTAATGG GTGCCCTACT ACTCTGGATG GGCGTCAACG CACGAGACCG ATCAATTGCT TTGGCCTTCT TAGCCACAGG AGGTGTGCTC GTGTTCTTAG CGACCAATGT GCATGCTGAC ACTGGATGTG CCATTGACAT CACAAGAAAA GAGATGAGAT GTGGAAGTGG CATCTTTGTG CACAACGACG TGGAAGCCTG GGTGGACAGG TATAAATACT TGCCAGAAAC GCCCAGATCC CTAGCGAAGA TCGTCCACAA AGCGCACAAG GAAGGCGTGT GCGGAGTCAG ATCTGTCACT AGATTGGAGC ACCAAATGTG GGAAGCCGTA CGGGACGAAT TGAACGTCCT GCTCAAAGAG AATGCAGTGG ACCTCAGTGT GGTTGTGAAC AAGCCCGTGG GAAGATATCG CTCAGCCCCT AAACGCCTAT CCATGACGCA AGAGAAGTTT GAAATGGGCT GGAAAGCATG GGGAAAAAGC ATTCTCTTTG CCCCGGAATT GGCTAACTCC ACATTTGTCG TAGATGGACC TGAGACAAAG GAATGCCCTG ATGAGCATAG AGCTTGGAAC AGCATGCAAA TCGAAGACTT CGGCTTTGGC ATCACATCAA CCCGTGTGTG GCTGAAAATT AGAGAGGAGA GCACTGACGA GTGTGATGGA GCGATCATAG GCACGGCTGT CAAAGGACAT GTGGCAGTCC ATAGTGACTT GTCGTACTGG ATTGAGAGTC GCTACAACGA CACATGGAAA CTTGAGAGGG CAGTCTTTGG AGAGGTCAAA TCTTGCACTT GGCCAGAGAC ACACACCCTT TGGGGAGATG GTGTTGAGGA AAGTGAACTC ATCATTCCGC ATACCATAGC CGGACCAAAA AGCAAGCACA ATCGGAGGGA AGGGTATAAG ACACAAAACC AGGGACCTTG GGATGAGAAT GGCATAGTCT TGGACTTTGA CTATTGCCCA GGGACGAAAG TCACCATTAC AGAGGACTGT GGCAAGAGAG GCCCTTCGGT CAGAACCACT ACTGACAGTG GAAAGTTGAT TACTGACTGG TGCTGTCGCA GTTGCTCCCT TCCGCCCCTA CGATTCCGGA CAGAAAATGG CTGCTGGTAC GGAATGGAAA TCAGACCTGT CAGGCATGAT GAAACAACAC TCGTTAGATC ACAGGTTGAT GCTTTCAATG GTGAAATGGT TGACCCTTTT CAGCTGGGCC TTCTGGTGAT GTTTCTGGCC ACCCAGGAGG TCCTTCGCAA GAGGTGGACG GCCAGATTGA CCATTCCTGC GGTTTTGGGG GCCCTACTTG TGCTGATGCT TGGGGGCATC ACTTACACTG ATTTGGCGAG GTATGTGGTG CTAGTCGCTG CCGCTTTCGC AGAGGCCAAC AGTGGAGGAG ACGTCCTGCA TCTTGCTTTG ATTGCCGTTT TTAAGATCCA ACCAGCGTTT CTAGTGATGA ACATGCTTAG CACGAGATGG ACGAACCAAG AAAACGTGGT CCTGGTCCTA GGGGCTGCCT TGTTTCAACT GGCCTCAGTA GATCTGCAAA TAGGAGTCCA CGGAATCCTG AATGCCGCCG CTATAGCATG GATGATTGTC CGAGCGATCA CCTTCCCCAC AACCTCCTCC GTCACCATGC CAGTCTTAGC GCTTCTAACC CCGGGAATGA GGGCTCTATA CCTAGACACT TACAGAATCA TCCTCCTCGT CATAGGGATT TGCTCCCTGC TGCAAGAGAG GAAAAAGACC ATGGCAAAAA AGAAAGGAGC TGTACTCTTG GGCTTAGCGC TCACATCCAC TGGATGGTTC TCGCCCACCA CTATAGCTGC CGGACTAATG GTCTGCAACC CAAACAAGAA GAGAGGGTGG CCAGCCACTG AGTTTTTGTC GGCAGTTGGA TTGATGTTTG CCATCGTAGG TGGCTTGGCC GAGTTGGATA TTGAATCCAT GTCAATACCC TTCATGCTGG CAGGTCTCAT GGCAGTGTCC TACGTGGTGT CAGGAAAAGC AACAGATATG TGGCTTGAAC GGGCCGCCGA CATCAGCTGG GAGATGGATG CTGCAATCAC AGGAAGTAGT CGGAGGCTGG ATGTGAAACT GGATGATGAC GGAGATTTTC ACTTGATTGA TGATCCCGGT GTTCCATGGA AGGTCTGGGT CCTGCGCATG TCTTGTATTG GCTTAGCCGC CCTCACGCCT TGGGCCATCG TTCCCGCCGC TTTCGGTTAT TGGCTCACTT TAAAAACAAC AAAAAGAGGG GGCGTGTTTT GGGACACGCC ATCCCCAAAA CCTTGCTCAA AAGGAGACAC TACTACAGGA GTCTACCGAA TTATGGCTAG AGGGATTCTT GGCACTTACC AGGCCGGCGT CGGAGTCATG TACGAGAATG TTTTCCACAC ACTATGGCAC ACAACTAGAG GAGCAGCCAT TATGAGTGGA GAAGGAAAAT TGACGCCATA CTGGGGTAGT GTGAAAGAAG ACCGCATAGC TTACGGAGGC CCATGGAGGT TTGACCGAAA ATGGAATGGA ACAGATGACG TGCAAGTGAT CGTGGTAGAA CCGGGGAAGG CTGCAGTAAA CATCCAGACA AAACCAGGAG TGTTTCGGAC TCCCTTCGGG GAGGTTGGGG CTGTTAGTCT GGATTACCCG CGAGGAACAT CCGGCTCACC CATTCTGGAT TCTAATGGAG ACATCATAGG CCTATACGGC AATGGAGTTG AGCTTGGCGA TGGCTCATAC GTCAGCGCCA TCGTGCAGGG TGACCGTCAG GAGGAACCAG TCCCAGAAGC TTACACCCCA AACATGTTGA GAAAGAGACA GATGACTGTG CTAGATTTGC ACCCTGGCTC AGGGAAGACC AGGAAAATTC TGCCACAGAT AATCAAGGAC GCCATCCAGC AGCGCCTAAG AACAGCTGTG CTGGCACCGA CGCGGGTGGT AGCAGCAGAA ATGGCAGAAG CTTTGAGAGG GCTCCCAGTG CGATATCAAA CTTCAGCAGT GCAGAGAGAG CACCAAGGGA ATGAAATAGT GGATGTGATG TGCCACGCCA CTCTGACCCA TAGACTGATG TCACCGAACA GAGTGCCCAA CTACAACCTA TTTGTCATGG ATGAAGCTCA TTTCACTGAC CCAGCCAGCA TAGCCGCACG AGGATACATT GCTACCAAGG TGGAATTAGG GGAGGCAGCA GCCATCTTCA TGACAGCGAC CCCGCCTGGA ACCACGGATC CTTTTCCTGA CTCAAATGCC CCAATCCATG ATTTGCAAGA TGAGATACCA GACAGGGCAT GGAGCAGTGG ATACGAATGG ATCACAGAAT ATGCGGGCAA AACCGTGTGG TTTGTGGCGA GCGTAAAAAT GGGGAATGAG ATTGCAATGT GCCTCCAAAG AGCGGGGAAA AAGGTCATCC AACTCAACCG CAAGTCCTAT GATACAGAAT ACCCAAAATG TAAGAATGGA GACTGGGACT TTGTCATTAC CACCGACATC TCTGAAATGG GGGCCAACTT CGGTGCGAGC AGGGTCATCG ACTGTAGAAA GAGCGTGAAA CCCACCATCT TAGAAGAGGG AGAAGGCAGA GTCATCCTCG GAAACCCATC TCCCATAACC AGTGCAAGCG CAGCTCAACG GAGGGGCAGA GTAGGCAGAA ACCCCAACCA AGTTGGAGAT GAATATCACT ATGGGGGGGC TACCAGTGAA GATGACAGTA ACCTAGCCCA TTGGACAGAG GCAAAGATCA TGTTAGACAA CATACACATG CCCAATGGAC TGGTGGCCCA GCTCTATGGA CCAGAGAGGG AAAAGGCTTT TACAATGGAT GGTGAATACC GTCTCAGAGG TGAAGAAAAG AAAAACTTCT TGGAGCTGCT TAGGACGGCT GACCTCCCGG TGTGGCTGGC CTACAAGGTG GCGTCCAATG GCATTCAGTA CACCGACAGA AGGTGGTGTT TTGATGGGCC GCGCACGAAT GCCATACTGG AGGACAACAC CGAGGTAGAG ATAGTCACCC GGATGGGTGA GAGGAAAATC CTCAAGCCGA GATGGCTTGA TGCAAGAGTT TATGCAGATC ACCAAGCCCT CAAGTGGTTC AAAGACTTTG CAGCAGGGAA GAGATCAGCC ATTAGCTTCA TAGAGGTGCT CGGTCGCATG CCTGAGCATT TCATGGGAAA GACGCGGGAA GCTTTAGACA CCATGTACTT GGTTGCAACG GCTGAGAAAG GCGGGAAAGC ACACCGAATG GCTCTCGAAG AGCTGCCAGA TGCACTGGAA ACCATCACAC TTATTGTTGC CATTACTGTG ATGACAGGAG GATTCTTCCT ACTAATGATG CAGCGAAAGG GTATAGGGAA GATGGGTCTT GGAGCTCTGG TGCTCACGCT AGCTACCTTC TTCCTGTGGG CGGCAGAGGT TCCTGGAACT AAAATAGCAG GGACCCTGCT GATCGCCCTG CTGCTGATGG TGGTGCTCAT CCCAGAACCG GAAAAACAGA GGTCACAGAC AGATAACCAA CTGGCGGTGT TTCTCATCTG CGTCTTGACC GTGGTTGGAG TGGTGGCAGC AAACGAGTAC GGGATGCTAG AGAAAACCAA AGCAGATCTC AAGAGCATGT TTGTCGGAAA GACGCAGGCA TCAGGGCTGA CTGGATTGCC AAGCATGGCA CTGGACCTGC GTCCAGCCAC AGCCTGGGCA CTGTATGGGG GGAGCACAGT CGTGCTAACC CCTCTTCTGA AACACCTGAT CACGTCGGAA TACGTCACCA CATCGCTAGC CTCAATTAAC TCACAAGCTG GCTCATTATT CGTCTTGCCA CGAGGCGTGC CTTTTACCGA CCTAGACTTG ACCGTTGGCC TCGTCTTCCT TGGCTGTTGG GGTCAAATCA CCCTTACAAC GTTTCTGACA GCCATGGTTC TGGCGACACT TCATTATGGG TACATGCTCC CTGGATGGCA AGCAGAAGCA CTCAGGGCTG CCCAGAGAAG GACAGCGGCT GGAATAATGA AGAATGCCGT TGTTGACGGA ATGGTCGCCA CTGATGTGCC TGAACTGGAA AGGACCACCC CTCTGATGCA AAAGAAAGTC GGACAGGTGC TCCTCATAGG GGTAAGCGTA GCAGCGTTCC TCGTCAACCC TAATGTCACC ACTGTGAGAG AAGCAGGGGT ATTGGTGACG GCGGCTACGC TCACTTTGTG GGACAATGGA GCCAGTGCCG TCTGGAATTC CACCACAGCC ACGGGACTCT GCCATGTTAT GCGAGGTAGC TACCTGGCTG GAGGTTCCAT TGCTTGGACT CTCATCAAGA ACGCGGATAA GCCCTCCTTG AAAAGGGGAA GGCCCGGGGG CAGGACGCTA GGGGAGCAAT GGAAGGAAAA ACTAAACGCT ATGAGCAGAG AAGAGTTTTT TAAATACCGA AGAGAGGCCA TAATCGAGGT GGACCGCACT GAAGCACGCA GGGCTAGACG TGAAAACAAC ATAGTGGGAG GACATCCGGT TTCGCGAGGC TCAGCAAAAC TCCGTTGGCT CGTGGAGAAA GGATTTGTCT CGCCAATAGG AAAAGTCATT GATCTAGGGT GTGGGCGTGG AGGATGGAGC TACTACGCAG CAACCCTGAA GAAGGTCCAG GAAGTCAGAG GATACACGAA AGGTGGGGCG GGACATGAAG AACCGATGCT CATGCAGAGC TATGGCCGGA ATCTGGTCTC CTTGAAAAGT GGAGTGGACG TGTTTTACAA ACCTTCAGAA CCCAGTGACA CCCTGTTCTG TGACATAGGG GAATCCTCTC CAAGTCCAGA AGTAGAAGAA CAACGCACAC TACGCGTCCT AGAGATGACA TCTGACTGGT TGCACCGAGG ACCTAGAGAG TTCTGCATAA AAGTTCTCTG CCCTTACATG CCCAAGGTTA TAGAAAAAAT GGAAGTTCTG CAGCGCCGCT TCGGAGGTGG GCTAGTGCGT CTCCCCCTGT CCCGGAACTC CAATCACGAG ATGTATTGGG TTAGTGGAGC CGCTGGCAAT GTGGTGCACG CTGTGAACAT GACCAGCCAG GTACTACTGG GGCGAATGGA TCGCACAGTG TGGAGAGGGC CAAAGTATGA GGAAGATGTC AACCTAGGGA GCGGAACAAG AGCCGTGGGA AAGGGAGAAG TCCATAGCAA TCAGGAGAAA ATCAAGAAGA GAATCCAGAA GCTCAAAGAA GAATTCGCCA CAACGTGGCA CAAAGACCCT GAGCATCCAT ACCGCACTTG GACATACCAT GGAAGCTATG AAGTGAAGGC TACTGGCTCA GCCAGCTCTC TCGTCAACGG AGTGGTGAAG CTCATGAGCA AACCTTGGGA CGCCATTGCC AACGTCACCA CCATGGCCAT GACTGACACC ACCCCTTTTG GACAGCAAAG AGTCTTCAAG GAGAAAGTTG ACACGAAGGC TCCTGAGCCA CCAGCTGGAG CCAAGGAAGT GCTCAACGAG ACCACCAACT GGCTGTGGGC CCACTTGTCA CGGGAAAAAA GACCCCGCTT GTGCACCAAG GAAGAATTTA TAAAGAAAGT CAACAGCAAC GCGGCTCTTG GAGCAGTGTT CGCTGAACAG AATCAATGGA GCACGGCTCG TGAGGCTGTG GATGACCCGC GGTTCTGGGA GATGGTTGAT GAAGAGAGGG AAAACCATCT GCGAGGAGAG TGTCATACAT GTATCTACAA CATGATGGGA AAAAGAGAGA AGAAGCCTGG AGAGTTTGGA AAAGCTAAAG GAAGCAGGGC CATTTGGTTC ATGTGGCTTG GAGCACGGTA TCTAGAGTTT GAAGCTTTGG GGTTCCTGAA TGAAGACCAT TGGCTGAGCC GAGAGAATTC AGGAGGTGGA GTGGAAGGCT CAGGCGTCCA AAAGCTGGGA TACATCCTCC GTGACATAGC AGGAAAGCAA GGAGGGAAAA TGTACGCTGA TGACACCGCC GGATGGGACA CTAGAATTAC CAGAACTGAT TTAGAAAATG AAGCCAAGGT GCTGGAGCTC CTAGACGGTG AACACCGCAT GCTCGCTCGA GCCATAATTG AACTGACTTA CAGGCACAAA GTGGTCAAGG TCATGAGACC TGCAGCAGAA GGAAAGACCG TAATGGACGT GATATCAAGA GAAGATCAAA GGGGGAGTGG ACAGGTGGTC ACTTATGCCC TTAACACTTT CACGAACATT GCTGTCCAGC TCGTCAGGCT GATGGAGGCT GAGGGGGTCA TTGGACCACA ACACTTGGAA CAGCTACCTA GAAAAACCAA GATAGCTGTC AGGACCTGGC TCTTTGAGAA TGGAGAGGAG AGAGTGACCA GGATGGCGAT CAGCGGAGAT GACTGTGTCG TCAAGCCGCT GGATGACAGA TTCGCCACAG CCCTCCACTT CCTCAACGCA ATGTCAAAGG TCAGAAAAGA CATCCAGGAA TGGAAGCCTT CGCATGGCTG GCACGACTGG CAGCAAGTTC CCTTCTGCTC TAACCATTTT CAGGAGATTG TGATGAAAGA TGGAAGGAGC ATAGTTGTCC CGTGCAGAGG ACAGGATGAG CTGATAGGCA GGGCTCGCAT CTCTCCAGGA GCTGGATGGA ATGTGAAGGA CACAGCTTGT CTGGCCAAAG CATATGCACA GATGTGGCTA CTCCTATACT TCCATCGTAG GGACTTGCGT CTCATGGCAA ATGCGATTTG CTCAGCAGTG CCAGTGGATT GGGTGCCCAC AGGCAGGACG TCCTGGTCAA TACACTCGAA AGGAGAGTGG ATGACCACGG AAGACATGCT GCAGGTCTGG AACAGAGTCT GGATTGAAGA AAATGAATGG ATGATGGACA AGACTCCAAT CACAAGCTGG ACAGACGTTC CGTATGTGGG AAAGCGTGAG GACATCTGGT GTGGTAGCCT CATCGGAACG CGATCCAGAG CAACCTGGGC TGAGAACATC TATGCGGCGA TAAACCAGGT CAGAGCTGTC ATAGGGAAAG AAAATTATGT TGACTACATG ACCTCACTCA GGAGATACGA AGACGTCCTG ATCCAGGAAG ACAGGGTCAT CTAGTGTGAT TTAAAGTAGA AAAGTAGACT ATGTAAATAA TGTAAATGAG AAAATGCATG CATATGGAGT CAGGCCAGCA AAAGCTGCCA CCGGATACTG GGTAGACGGT GCTGTCTGCG TCTCAGTCCC AGGAGGACTG GGTTAACAAA TCTGACAACA GAAAGTGAGA AAGCCCTCAG AACCGTCTCG GAAGTAGGTC CCTGCTCACT GGAAGTTGAA AGACCAACGT CAGGCCACAA ATTTGTGCCA CCCCGCTAGG GGGTGCGGCC TGCGCAGCCC CAGGAGGACT GGGTTACCAA AGCCGTTGAG CCCCCACGGC CCAAGCCTCG TCTAGGATGC AATAGACGAG GTGTAAGGAC TAGAGGTTAG AGGAGACCCC GTGGAAACAA CAATATGCGG CCCAAGCCCC CTCGAAGCTG TAGAGGAGGT GGAAGGACTA GAGGTTAGAG GAGACCCCGC ATTTGCATCA AACAGCATAT TGACACCTGG GAATAGACTG GGAGATCTTC TGCTCTATCT CAACATCAGC TACTAGGCAC AGAGCGCCGA AGTATGTAGC TGGTGGTGAG GAAGAACACA GGATCT

Product

ProductNS1'
DescriptionTransframe mature peptide
Modifications3560..3560:ribosomal_frameshift
DTGCAIDITR KEMRCGSGIF VHNDVEAWVD RYKYLPETPR SLAKIVHKAH KEGVCGVRSV TRLEHQMWEA VRDELNVLLK ENAVDLSVVV NKPVGRYRSA PKRLSMTQEK FEMGWKAWGK SILFAPELAN STFVVDGPET KECPDEHRAW NSMQIEDFGF GITSTRVWLK IREESTDECD GAIIGTAVKG HVAVHSDLSY WIESRYNDTW KLERAVFGEV KSCTWPETHT LWGDGVEESE LIIPHTIAGP KSKHNRREGY KTQNQGPWDE NGIVLDFDYC PGTKVTITED CGKRGPSVRT TTDSGKLITD WCCRSCSLPP LRFRTENGCW YGMEIRPVRH DETTLVRSQV DAFNGEMVDP FSAGPSGDVS GHPGGPSQEV DGQIDHSCGF GGPTCADAWG HHLH

Publication