Recode v. 2.0 / Database of translational recoding events.

 

Details for "r201074"

Accession numberr201074 [export]
Locus namepolyprotein-RdRp
Descriptionpolyprotein-RdRp
Recode statusReviewed

Organism

Genomic classViral Genome (Virus)
OrganismCitrus tristeza virus [details]

Sequence

GenBank IDsNC_001661
Sequencess-rna of 19296 nucleotides [sequence]
OrganisationSequence (1)

Recoding event

Event typeUnknown (position: 0)
Description+1 (or other) ribosomal shift into +1 reading frame
AAUUUCACAA AUUCAACCUG UUCGCCCAGA AAAUACGUCU GGCACAACAG GGAUCCGGAA UAGGUCCAGC CUUUAAGCUC UAAUAUUCCC ACAACAAAAA UUACACUAUG UCGAAACUCA GAGGAAGCUU CUGGUCUUCG GCCAUCGCUG UUAACAGCGA UUACACGAUA UCGCGCAUCU GGCGCAAACU UAACACCAUA GUAGUCCUGC ACUACUUUGG UUUUGUUAGA AUCACCAAGG UGAUUCGUGA CAAAUCGGCU GAUAUGCCGA UAGUCCCUUU ACGGAAAUCU GUAUUUCCGU UUUCUGUUCG CGCGGCUGUC ACGAGCUUCG UGCUGCUGGG CGUCCUCUUG ACGCUCCGCA UUCAGGGUGC CUCUGUGGCC UUCCCGUUAU CAACGCAUCU GGCGUUGUUC GUCCCCGCUC UGUUCGCGGG UUUUUCGAGG UUUUCUCUGU GCAAACCUCC GCUCACCUCU GCCGCUAAGA GGUCCCUCCG UCAGGCAAAG CGGGAAUCUG UUUCCCUUUC UAGCCGGGCC UCUUCUCGCU UCUCUAGGGA AGUCCCUCGC GGCACACGUU CAAGACUUCA CAGACGUGUG GUGAGACGAG CUGACACUGC CCCAGUUGAG AGUCCCCAAG ACAAGCCUAC CCGACGAAAC AGCCGACUUG GUAAGACUUC UCACCUCCCU UACGUGGGGG AGGCAGCGUU GGAUGAUAUC CUUCGCUGGA UCGAAGAGGU UAAUCCUCAU CCCUCGAUGG UCGCUAUUCC AGUGCCCAUC ACUUUUGGAA CCAUGCCUGC AACGGCUUGG UGUUCCCACU CUGAAGCCGC AGUUUUGCGU GCCGCCUUGA CUAUCACGCG GCUGAAACUG AUUUCUCCAC UCAGGAGAAA CACGUACGGU ACGUCUAUAA UGACGUAUCU UCUGCCACUA ACCGUCCCCG UACGGUUUCU CCCCGCAAGU GCGUCCAUUU UUCCCAGUAA AUCUAAACUG GGCGUUGAGG UCCCCUCUGG UAGGGACCUU CACACUGCGU UCGUGAGAUC UUCUCACGCG AGCGCUUUCU UCUCUGACGC GGUUCGCGCU UCGUUUGUUC CGUCCAGCGC GGAACAAUUU UUUCACUUCC GUCGUCAGCG GACGCAUGUU CUUGCUAUUA CAGACCCGGU CCUGUGUGGU ACGGUGUCUG UUUUAAUGUC GGACGGUGUU AACACAGCAC GUCUCGACGU UGUUGCUCCG GCGUACUAUG CGUACGCUGA AUCUUUGGGC GCCAGAGUGC GCUUUUUGUG GGAGUCGUCC GACGUGGACG ACGCUAAAGU UCGUGACGGU CAAUGUUAUG UCCGUCAUGU GUUCGACGUG GCUCUCUACU UUGGGAGACG CGCCGACCUU UCCGUGCGUA GAGCGCUGGG UAUGUACCCC ACAGUGGGUG CACUAAAGGC UUAUCUUGUU CGCGAAUACG GUCGCGACUC UCUUAAGGUU CCUAUGCGUG GGACCUACAC UUUUGGCAGU GUGUUUCACU GCUUGUCGCU AAAUCUUCAA GUCGACCUGC GAUCUAUUCC UAACCAUCAU UUAGUUGGUG GGACGUCUGC CCACGUCUUA AUUGGGCAGG UUCGAGUCAG UGUUCCUGGC UCGAUUGUUA AACCUUCACG UUCGGCCGUU CGUAGGCGUA AUAGACGCAU GCGACGUGAU GGUUUUCUCG GUAGUUCCGG UUCUUCUUCU UCUGCGGGGG AGUCGACUCG CUGUUCGGAC UGCUCUUCUC CUCGCGGUUU ACCUUCUCCU UCCGUUUUAA AACCUUCCCU AGGUCGGAUC CCGAGUAUAG AUCGGCGGUU CCGGUUUCCU GCGGGUACGC AGUUGCGCGU CUCCGUACCU AGGCGGGUCG AUGACCAUGU UUACGUGUCG ACUGGUAGCA ACUUCGAUGA GUUGUGCCAU GCAGUUUUGA CACGUAUGUC AAAAGGUACA ACUCUAGAAA UCCUUUUACA CUCGAUUCGA GAGCGGAAGG GACUACUUGG UUUUGCGGCG UGCUUCCGUU GGGGGUCUUC ACACGUGUUU GUAAAGCGUG GCAACUUUAC UGCCCGAUUU CCUAUUUCGG CGGUCAGGUA UGAGAAUCAG UAUGCCGCGG UUAUGAUGGA UGUGGGGACU AGUUGGGUUC CGAAGGGCUA CGUUCCCGAU GUUGAUGUUG UGAAACGUCG GAGAAGUCGU AAUCGUCGUU UUCCUCUUUC CCAUCGUGCG GUGGAUCAGU CGGUCCCCGC GUUACAGUCG AGUCCUGUCG AGGUUGCUUC GGUUUCGAGU GAUAAGCCUU CAUCGUCGCA GAAGGCUUCU UCACCUUCUA CUUCUUCUUC UUCUUCUUUU AACUCGACAA GGAGUUCAGA CUGGGUGAAU GUCGGUUUCU CUCAUCGAAC UACUAAUAAG GUUCGUGAAC CGCGUUAUGC UGGUCAUCGU AGGAUCGGAA AUUUUACUUU CCCGAGGGGC ACAGUGUACA ACACGCCUGU CGAUGAGCGC GCCUAUAAAC GUGUUCUUAG AUUGCGAGAU ACCACAGCCU GUUCCUUUCU CCGUAUACUG CUAGCUCGUU UGUCGGGUUA CAGACCUUUA AGUGACGAGU UCUUUAACAA GUGUGUCACU UCCCGGUUUG UCGCGUGCAU UGAACCUGUG GAAUCAGGUC UCGUUAAGGU GCAUUUCCGU UCUGAUGUUU UCCGUGCCUC UUUCCCGUUU GACGGUCAAC CUAUACACCC CGCCACGGCU UUGACAUUGG AAGUGGUGGU CUCUUGGGAU UGGAUGGUUA CGGCUUUUCA GAAUCCCUUG AAGGAUGGAU AUUGCUACAU UCGCCAUUUC GCCGAAGUUA GUUUGAGCAU GGGGCGAAUU UUCUUCAGGA GGGACGUCGA CUUGGGACCU UUCCCAUACG UUUUCGAAGU GCAACACCGU CUUGAAAGGU UGUACGGGAA AGCUGCGUUA AGAUACGGUG UUAGGGGUCA AUAUUCAGCC CCGCGCUGUU UUCACUGUUG CUACAACGAU UCACCGAGAC CGAUGGCGUC CUUUAAUGGG UACCAUAAGA UGGGUGGUGA AGAUAACUCC CUGAUAAUCA CAGACACCGA CAGGUUGCGU GCUGUGGGGA GUGCCUAUGA AAAAGUGAAG AGAAACAUAC CAGAUUCGUU AUUGGUUCGG UCUGUAGAAA AGGACCUUAU AGAGUUUAAU CAGACUCUAG UCGACAUGCA UCGAUCCAGA CCGGGCGUUG UCGUACCUUU CCAAAUGAGU GAGAAUCAGC AAGUGAUGCU UACUAGGGCG UACCCGGAAU UUAAUAUUAA UUUUAUUCAU UCCGUACAUU CCGAUCAUCC GGUGGCAGCA GGUUCUAGGG CGUUGGAGAA UCAUCUCGUU CGUAAACACG CUGGUACCGA UUAUUCGGAU GUGGGGGGUU GUCCGCUGUU UCAUUUACGU GCGGGUCACU CCGGCGUUCA CGUUUGUAGA CCGGUGUACG AUGUUAAAGA CGCUCAUCGU AGAGUAGUCC GUCAUCACCA ACUUAGUAAG GUUUCGCUAG AUCAGAGUGA CGGUGUUAAA CAAGUUGGCU GGACCGUAAA CACGAAUUCU GUAUGCGGUA ACAUUUUGGG AGAGUGUUAU CAUGCAUCGG AGGCGAUGGU UAUGGUUCAA GUUUAUGACG UACCGCUACG UGAGUUGUGU AGGGCUAUGA UAAACAAGAA AACUUCCGUG UGUUAUAUGA CCAUGGUUAC ACCUGGUGAG UUGUUGGACG CCCGCGAGUC CUUUUUUAUU AAGGACUUGG AUUGUUCGGU UGAGUUAGAU CCCAUUGCAG ACAGGGUUGU UUACUGUUUC AACAAUUCUG CGUAUACACA CACGUACUCC ACUAUAUGUG AGUGUAUGCG AACUCCUUGC UUGGUAGUGG ACGGGUUUUU GUUUACUAUC GAAAUGGUAU CGCUCAGGUG UAGCGUUAAU UACUAUUGUA UCACCAAGUC GUCGGUCUGU CCGAGAAUUA GUGAGACUAA GCGGUUGCGC UACCGUCGGU GUGAUAGCGA CUUGAUUAGA AUCAAAAUUC CCCGGUACUC CAGUAAGACU CGUAGUUGUU UACCUGGGUG UUACUAUUUG UACUUGGACG CCAAGUUUGU AAGUCGCGUG UACGAGUACG UGGUCAAUAA CUGCGUUGUG GUGAACGCGA AAACUUUUGA GUGGACUUGG AAUUACAUCA AAUCUUGCAA GUCGAGAGUG GUGAUCAGCG GGAAGAUUAU ACACCGAGAC GAACCAAUCG CUUUAGAGUA CUUAGAUGGG UUUUCUGCGG UUAUGCUGUC CGCUGGCGUG AAGGGUAGGC AAAACGCGGA CGUUUCUAGA CGCUUAGCCG CUUUUUCGGG UGAAACUUCG AUUUUCGAGU UAGUGGGGUU UGCUAUAUCC GAGAAGUGCC GCGACUUGUU CUUGGGUAUU CAGGACGCUG UGGAAAGAUG CGUGAAGUCG UACCUCAGGA AUUCGUUUAA UAUGAGUUUC GUGGACUUGU CCGACCCCUU ACUUACGAUU AGCGAAUAUU CAGAAUUGGA CGUUCCUAUC GACUUACCGG GUUUCGGUGG AAUAGUGGAC GGUAACGAAA CUAGACUUAU GGAAGACGGU GUUAAAUCGG CUUUAUUACG UAAAGCGGUU CAAGCCGAGG CUCAGUUGAG UCUUAAGAGA GGCAAUACUU CCGAAAUCGU UCCGUGUGAU GACGAUGACG ACUCGAACGG UGAUGAUUCG CGUGUUUCGC UCGAUACGGA CUGGUGGUUC GUCCUUCGGG GUGGUAGUUC UGGCGGGUUG CGAGCUGGAG CCGCCCCUUC UUUGUUUAGG UGUUUACUCA GGAAAUUGGG UGGGGGUUUA UGUUUGGCAA AGAAAGUGUU GGAACUGUUA GUCAAGCGGG UGGUUGAAUC GUUUUCUCGU UUGAAGCGGA AAACCGCUCG UUUAACGUCC UUCGCUAAUU UGUUGCUUGC GAGGCUCUCU UGCGGGUUUU UCGAUGACAC UGUUUUUUCU GCGGUCUGGG AAAUAGCGAU CAACCUGACC AGGAUCGUCG AUGGAGUAGU CAAGACAAAA CUGGGGUGCU UUCGUAAUUU AUUUCGAUUG AUUCCCAAGU UAUACGCUGG UUGUAAGGAC GUUGUGAAGG ACGUUAGUAA CGCUUACAGG UCGGUUGUCU CGUUUUCCGC UGAGGUUUUG GGUAAGAGUU ACUCUAAACU UUGUCAGUUU UGCUUGGAAA UAUUUGACAU CGGGCUUAUU GAGGUUUCUG CUCGUAAUUU GGGACUGGAA ACAUGCGUUU CAAUAGCACU AGCUAUUUUU GAUGUGUUGA UUACUUUUCC UUUGGGGAGC GUUAGUUUUC CCGUCGUUUG CGCUAGGGUU UUCGGUCGUC UCGCUAUGGA AGUGGGAUCG AACUUUUUGU UUAAGAAAGU UUUCGGUAAA CCCGAAACUC UUGGUGAAGA UACUUUCCGU AGGACUGUGA GUAUGGUUUU GAGGCCCAAA GCGUUUGACA AGCUUUCCGU GGAUGCGAAA GGUUUAGUUA GGUGCUCUGG UGUUAUUCCU GGAGUGUUAA GGAUAAUACU AUCUUCCUUG UUUUCCGAAG AUGACGCUUG GGUGGGUUAU AGUAAACAUG AAGUUUCUUC CCUUCCUAUU GUUACCUUUU GUGUGAAGAG AUUGUCUUAU UCUCUGGAGC GGUGUAAGGA AGCGUGUGUC GCAUUUAUUG UUGACUCUGC UAAGAAGAUU UUGAAAUCUU UAACUUCAGA GUUCAACGAA UCCAUUCAAA ACUCCGACUU GACCAGUGGU GCUAAGUCCU UGUACGGGCA CGUGAGCUCG AUACUUUACA CCUCUAGUGG UGUGAUUAAU AAAGCAGGAA GCGCCGUCGC UACUGUUAAA GCGGUCGGGA GUGAUAUCAG UGGUCGUGUG AAACGUAUGC GACCCCGAUU UUCUCUGUCC CGUCACUUUG ACGAGCAGAC UAGUGAGUAC UACUCUGCUA GCGAUUGUUC CGAACUAGAU GAGUCGUUGU UUAGUGAAAC GCCUGGUCUU CGUGGAAACG CCAGGUGUAG AGAUUUGUUU CGUAUCGUGU CUAGACGCGC GGUAGCGUGU UGUGAGUACG UGACAAUUCU UUUGAAACGG CUAGCGUCGC GUGCCGGUGA AUACUCCUAC UCGUAUGUGA UGGAUACGCU CGUGAGAUUG UAUGUGGCGA CCGAUGAUGU UGUUAGACGG UGCAGGUCCU UUACGUUCGA CUGUACUGAU AAAGCAUCUA AUUUCGUCAC CGGGUUUCUU AGUUGGCGCA GCUUACGUUC UGGUGCGUAC UCUGCAACUC CAGGGUUGGG UGGUGGUAGU AGAGGUUUAA CGUCGUUUUC UCACACCGGU GGAUUCACGC GCGUUAUCGG CGCUCUUGGG AACACCUUAU CGGUGGUGUU UGAUGAGGAA UUCUUCAGAA CUUUGCUGCA UCGGUUGAGG GCAGAUGUUG UGGUUUUACU GGUGGAGUUC UUGAAAAACC UUCCCGUUUG UUUGUUUUCA AUAUACACUU UUAUUGAAUG UCGGGGUAGG AUCUUUCCUU UAAGAGAGUU CCUAUGGGGU UUUUGUCGUU UCGUUUGGGA UGUUAUCGAG GGGUUGUCCA UCAAUACUUA UCAAUACCUC UCUGCUGUCG CUGAGAAAGU GUAUCGAGGU GCCUUUAAUC GUCGAUUUAA CGAAGAGGAU GAGAGGACGC UUCGAGUGAU CACGGAAGCA GAGGGAAGAA UCGAAUUUUU GCGAGUUGUU CUCGCGGAAA UGGAAAGGUU CCGUGCUGCG UCGAACGAGG UUUCUUCGUC GAGGUCGUCU GAUAGUCCUU CAUUCCCACC UACUUACGGU GAAAUUGAGG AGUUAAAUGA UGAUUCCUCC GAUAGUGCGC UAGUGAUAGG CGUCGACAAC GGUACCGGCC GCACUAUCGU UGACGGUGAG ACCGAUUCUG CGUCCGGUAG CGAUAGUGAC GUUUCUAUCC CGUUGGAUCG CGAUUUUGAA CAAAUCGGGC GUCUUGGCGG AAACGGUAAC GUCGAUGUCG UUCGGCUGGG UUUGAAAUUC GUUCUGAAGU UGUUACGCAA CCUAUUCGAU GCUAGAAGUU UUAAAGUGUU GUAUGGGUUG UUACUUCAAA CCCUUUUUUA UGGUGGUUCG GUAAAUAAAU UUGUGUGUCG UCUGGUCUUU AGUCUUGGGA CUUGCUUACC UUUCGAGUUA CUCCGAUUUG CGUGUUCAGC GAGGCGGUUG UUGAAGAGUU UGGCAUCAUU UGUUUACCAG ACUAACCUUU UCAGCGAAGU UAUGGUGGAG CAUUUGUUUA GCGUUUCCCG ACUGCUUUAU GAUUCCCGGU ACUUCGCGAC UGUGUUUUCG GAAUUGGAGA GACUUAACUU CUAUUUAGAC UAUUUCCUUU CGCUCCCGAA GAGAUAUCUA UUCCCUAAUU CUAGGGCUCG UAGUUGUGCU AGGGUUCCGG UUCCCGUGAU UAGGACCGAA GGAGUGGCAC CAGUCCGUGA GAGAUCACUA AAUGACAUAC UGGACUCUUU AGACUCUUUA AAGGUGUCGG ACCUCAAAGG GAAGUCGACG UUCGUUGAUG AUGGGGAGUC GGAUUCCGGU AGUGAACAUU CGGGUAGUUC GAUUUCGUUC GGUUCCGUCA ACGAAGAAGU UUUAAAUGCG GUAAAUGGUG ACAGCGUUUG CGAAAAAGCC CCGUUGAUGA AGCAUGUUAC CGCACUUAGC AGGUUGGAAC GCCACCCUAG UGGUCGUAAA GACAUUCCUG UUUCUAGGAA AACUUUUGUG CGUGGUGAAU CUUCGGGUGU GAAAUCGAAG GUGAGUAUGU GCGAUUACUU GGUGACCUUG AAUUCUUCGU UUGGCACAGU GCCUGACAUG UACCCUGUUG CGCGUGACAU AACGUAUAAG AAACUGACUA ACGCCAUGCG CGAAUUCUAU UACUCGCAAA AAAUAACCUU GUACGAACUU CACGGGAAGU UGAGUUCCUA UUGGGACGAG UUGAAGGUCG CAGGUUUCGA UAGAAAGUUA ACGAGAAUGG AUUUGGACGA UGAUGUCUAU GUUGUUGACU UUAAUCGGAA AUUGUUGGUG GGGAGAAACG GAUCUCAUCC GUUUCGUAAU ACGUUAAAGU CCUAUUGUUU UAUGUUUUGU AACGAUGGGU UGGUUCCUUG CCCGCGUUCU CAGAAAUAUG AUUAUGCUUU GAUUUCUAAU CAAACGUCUU UUGUUGCCGC GAAUUCGUUC UUACGUGCCG UGGAUGGUAA GGAUUUGACU UUUACCAAUG AGGAACAUAG CCUUAUCGUU UAUGAAGCUC CUCCCGGUGG UGGUAAGACU CAUUCUUUGG UGAAUUCGUA CGCGGAUUAU UGCGUUAAAG UAUCUUGUUU AGUAGUGACC GCUAACAAGA AUUCUCAAAC CGAGAUAUCU CAGCGCAUAU CUAAUGAAUU GAUGGGCAGG AAGCUAGCUG CUAAGUAUGU UACCGAUGCA GCUUCCAGAG UGUUCACUGU AGAUUCUUAC UUAAUGAAUC ACUUGCGACU UACGACUCAA CUGCUGUUUA UCGACGAGUG CUUCAUGGUU CAUGCUGGGG CAAUUGGAGC CGUGGUUGAG UUCACGUCUU GUAAAGCGGU GGUUUUCUUU GGUGAUAGUA AGCAAAUCCA UUACAUUCAC CGAAACGAUC UCGGGGUUUC CUUUGUUGCA GAUAUUGAUG CGUUUAUUCA ACCGGAACAU CGUAUUUACG GCGAAGUGUC CUAUAGGUGU CCUUGGGACA UUUGCGAGUG GCUUUCCGAG UUUUACCCGC GACACGUAGC UACUGCUAAU GUAGGGAGUA UUGGGAAGUC GAGUGUGUCA AUAGAGGAAA UCAAUGGGUG CGAUGACGUA CCUUACGACA AGGCGGCGAA GUACAUUGUG UACACUCAGG CUGAAAAGAA CGAUUUGCAA AAACACCUCG GUCGCUUAAC CGUGGGUCGG AACAAGGUAG UACCAAUUGU AAAUACCGUU CAUGAGGUAC AAGGAGAGAC CUAUAAAAGG GUACGUCUGG UGAGGUUUAA GUAUCAGGAG GAUACCCCGU UCUCUUCAAA GAAUCAUAUU GUGGUUGCUU UGACUAGACA UGUUGAUUCU UUGGUUUAUU CCGUACUUAC UAGUAGGAGG UACGACGAUA CUGCGACUAA CAUAGAUAGG GCGAAGGAAA UUUUUGACAA AUUUCGUUCG UCGAAUCACU CGUACGGUUC GUCAUCGUUA GAGUGGUACC UUGAAAAGUA UCCUACCGAA UAUAAGGGUA GUAAAGCAUC CUCUGCUCCG AUAAGUUGCA UUAACGAAUU UCUUAAUGAG GUCGUCGUUG GUUCUUCUGU CGUGCAGUUG GGUGAUGUGU CUGAAGAACU AAGUUCACGU CCCUUUGAAU CGGGUUGUGA UAAUGUUACU GUAAGAGACA CCGCCCCUCC UGACUCGGGU AACUUACACG AACCGGCUCG CGUUCGGCGU AGUAAGGUCA CAAGCAAUUC CUCCAAGAAA AGCGUCACUG CAAGAAAACC UUCUGUCGUA CGAAAGUCGU AAUUAUAACU UUAUCAAGAC GGAACGGUUU GUUGGACCAA GCGAAUUUGG UAGGGCGAUG GCUGCUGCUG UUAUCGAACG UUGUUUCAAA AUGGAAGAGA UGGCUAAGAU AAGGUGUGAU AUUAUAUCCC UUACUGAAGC UAACAUUUUA AAAUGGCUCG AUAAGCGCAC UCCCUGUCAA AUAAAGGCCG UACACGGGGA GUUGAAACUU CCCUUUUCGG UGGAGGAGCA AAUUUCCAAC UUCAAACUGA UGGUUAAACG UGAUGCUAAG GUAAAACUUG ACGAUUCAAG UCUAUCUAAA CAUCCCGCUG CUCAGAACAU CAUGUUUCAU AAGAAGUUUA UCAAUGCCAU AUUUUCCCCG UGUUUCGACG AGUUCAAAAA UAGAGUGUUG UCCUCGCUUA AUGACAAUAU CGUGUUCUUU ACUGAGAUGA CGAACGCUGG GUUAGCGGAA AUUAUCAGAA GAAUCAUUGG UGACGACGAC AACUUAUUUG UUGGGGAAGU GGAUUUCAGU AAGUUCGAUA AGUCUCAGGA UUUGUUCAUU AAAGAGUACG AACGUACGUU GUAUUCCGAG UUUGGGUUCG AUACCGAACU UCUCGAUGUG UGGAUGGAAG GUGAGUAUCG CGCUAGAGCC ACCACGCUGG ACGGUCAGCU GAGUUUUUCA GUUGAUGGUC AGCGUCGUUC UGGAGGUUCA AACACUUGGA UUGGGAAUUC CUUGGUUACU CUAGGUAUCC UUUCGUUAUA UUACGACGUU UCGAAGUUUG ACUUACUCCU CGUUUCUGGA GACGAUUCUU UAAUUUAUUC GAGUGAAAAG AUAAGCAACU UUUCUUCCGA AAUUUGCUUA GAAACAGGUU UUGAGACUAA GUUUAUGUCU CCGAGCGUGC CAUAUUUUUG CUCAAAGUUU GUGGUUCAGA CCGGUAACAA AACGUGUUUU GUGCCUGACC CUUAUAAAUU AUUAGUAAAG UUGGGGGCUC CACAAAAUAA GUUAACCGAU GUCGAGUUAU UUGAGUUGUU CACUUCUUUU AAGGACAUGA CGCAGGACUU UGGUGAUCAA GUGGUUUUGG AGAAGCUGAA GUUGCUAGUC GAAGCUAAGU ACGGUUUCGC UAGUGGGACC ACUAUGCCAG CAUUGUGCGC UAUUCAUUGU GUGCGAUCGA ACUUUCUGUC CUUUGAGAGG UUAUUUCCUU UCAUUAGGGG UUGGUAUGUU GUUGACGCUC UAAAACUCAG ACAGCUUAGG AAACUCACUA AUUUGAUCUG UGAACGUGUA GUUUACGACA AUCGGGUGAG UUAUUUUUCG UACUUCGAUA ACCCGUUCAC UAAACCUGAC GCUAACGACG AUAACGUGGA CGACCUCGGA CAAGCGGGUG AAUUAGCAAC CGGCUGAUCG AUUGAUUAGU UCUCGCUGAG AGCUAAUGUG GGUAGUUGAG UCAGGAUGUU UGCCUUCGCG AGCGAAAGCC AAGACUUGUU AGAAGAAAAA GUUUUUCGUC GUAGAACUUA CCAUCGUAAA UAUUUUGGUG ACGUGGUUAA GGACUUCACU AUCGAUAUUG GUUAUGAUAC UACCGAUCGC GAUCCUACUG UAUUGGCCGA UUAUUUCUCA UUGUAUUUCU UUUUACUUAA CAACGAUAGU GUUGGGCCUA UAGCAGCCUC AAUUGUGGUA AGCCCACCGG UUAGCGGGAC UCAUAAAAUU CGAGCGCAUA UCGAUAAUCA ACCGAACUGU GAAGGUAACG UGACUUACGU UAAAACCUUC GACAAAAGUC GCUUUGUGAU UCGCGUUAAA GCGUCCCCGU CUAUGAGAGG UUACUACUCU UUUCGGGUGU UUCUUAGUAG CGAUGUCGCU AGCGAACGCA GCGAGUUCGU GUGCAGUUUU GUUGGUAGCA GGUUUCUUUG CUGUUGUACA CAAACGAUAU CUGAAAAUUU GAGUAAAGUU UGUUCAUCUU CCUUCUUCUU CAGAGCAGUU UCAGAAACCG CGACCAACGA AUUUUCUGUU GCGACUGAUG AUGUGGAAGA CGUUAAGUAC AUAAGAAAAC AAGCCGAGGG UUUUUCACGU UGCGCUGACC CAUACCCUCC UAGGUGUUAU CGUAGCACUA AUUUGGGCGA UUCUUCAGGG GUUCAGAGUC GUACGAUUGA AGAGGAAGGU UAUAUGACGG GCACUGCAGG UAACGUCGCA GUCACCGUCC CGAAUACUCC ACUAGUUAGU GCUGUCUCUC CGUAUAUCGC AGGGUACAAC GAGAAUGCAC GCUCGCGCGU CUCAUUAAUA CGCCGGGUCU GUUGUUACGC CGUUUGCGUU UUAGUGGUGU CCGUUCUUAU AAUGAGCGGU UUAUUAGCCA UUAUAUUUAU AUGAUUUAGU GUAGUAACUC AUAAGGUACA AUUACUUACU UAAGACUCGC CGUUUGACUC UGUUUAAACG GGGUUUAAUG GACUGCGUAA UUCAAGGGUU UUUAACUUUC CUAGUUGGUA UAGCUGUGUU UUGUGCCUUU GCCGGACUGA UUAUCAUUGU UAUAACAAUU UAUCGGUGCA CGAUUAAGCC CGUCAGAAGU GCUUCCCCUU ACGGCACUCA CGCGACUGUC UAAGCGGUAU GGUGCUUUUG GGUUUAGACU UCGGUACCAC GUUUUCAACG GUGGCUAUGG CUACACCUUC AGAGUUAGUU AUACUCAAAC AAUCCAAUUC AUCGUACAUA CCUACGUGUU UACUCCUGCA UGCGGAACCU AACAGCGUAU CUUAUGGUUA CGAUGCGGAA UAUUUAGCGG CUUCUGGGGA GUCUGGUUCG UUUUACAAAG AUUUGAAGCG GUGGGUUGGU UGCACUGCGA AGAACUACCA AACCUACUUA CACAAACUAU CACCUUCCUA UAAGGUGAUA GUGAAAGAGU UUGGAACUAA GAGCGUGCCG GUGCCAUAUU UGUCACCUCU GAAUAACGAU UUAGGACUCA GCGUCGCUUU ACCUUCACUG AUUGCUUCGU AUGCCAAAUC CAUUCUGUCG GAUGCGGAAC GAGUGUUCAA UGUAAGCUGC ACUGGAGUUA UAUGUUCGGU ACCUGCUGGU UAUAACACGU UACAACGAGC UUUUACACAG CAGAGCAUAU CGAUGUCGGG UUACUCUUGU GUGUACAUUA UUAACGAACC UUCAGCAGCC GCGUACUCCA CUUUACCUAA GUUGAAUUCG GCAGAUAAGU AUUUAGCCGU UUACGACUUC GGCGGUGGGA CUUUUGAUGU CUCUAUAGUU AGCGUUAGAU UACCCACUUU CGCCGUUAGA AGUUCGAGCG GUGACAUGAA UUUAGGCGGU AGAGAUAUCG ACAAAAAGUU AUCCGAUAAA AUAUACGAAA UGGCUGAUUU UGUGCCGCAA AAAGAAUUGA ACGUUUCUAG UUUAAAGGAA GCUUUAUCUC UUCAAACCGA UCCGGUCAAA UAUACUGUGA AUCAUUACGG AAUGAGUGAG ACCGUAUCAA UUGAUCAAAC GGUGUUGAGG GAGAUAGCCU CGGUGUUCAU AAAUCGAACG AUAGAUAUAC UUACGCAAGU UAAGGUUAAG UCUAGUAUGC CCGAAUCGCA AAGUUUGAAG UUAGUGGUAG UCGGUGGAAG CUCGUACCUA CCAGGGUUGU UGGACGCUUU GGCAACCGUG CCUUUUGUGU CUGGGAUAGU GCCGGUGGAA GACGCAAGAA CCGCUGUCGC CACAGGGUGC GCUUUGUAUA GCGAGUGCUU AGAUGGUAGG UCUAAGGCCC UACUAAUAGA UUGUAUUACG CAUCAUUUGU CGGUCACGAC GUUUAGCGCG GAUUCGGUCG UUGUUGCAGC GGCCGGUAGU CCAAUUCCUU UUGAAGGUGA ACAAAAACUC ACGUUACGCA AAUGCGUUAG UACGUCUAAC UAUCAAGCAA GAAUGUUCGA AGGGGAUUAC GAAAAAGUUU UCCGAAAUGA ACGUAUAUAC GCAGCUUCGA UAUCAUUGUU UACAUUAGGA GUUAAUUGGA GUGUGCCUAA CGACGUUGAG AUGACUCUCG UGACCAAAGU GGACUCGAUG GGUAAAGUGG AAUUUUACCU UAAAGGUCCA UCUGGUGAAC UGGUUAACGU GCAAGGUACU UCGCAUUACG AUUAUGCUGG UAUGCCUCAC CCCACUAGAA AGCUGGUGAG GCUUAGCGAU UACAAUGUAA ACUCCGCCGC UUUAGUUUUA GCUUUGACAU UAACUCGCGA AAAACGAGAA AAGUUCCUUU UGCGAACAUU AUUUGACACU UUACUAGCGG AUUUACGAAA GACAGCAAGU UUAGGCGAGU ACUCAAAGAA GUACCCGAUC ACUCGAAACG AUAUCGAUGU CGUCUCAUCA CGUAUGGGGA UCGUUGUUUC GAAAGUUUUA CGGGGAAGCG AUUUGGAAAG AAUACCUCUC UGAAUCAACU CGAAAUUUCG AUGAAAGAAA UGUAUCGUUA GACCACACUU UGAGUUCGGG UGUGGUCGUC CGUAGGCAGA GUCUUUUGAA UGCGCCUCAA GGUACUUUCG AGAACGAGUU AGCGCUAUUG UACAAUUCGG UGGUGAUUAA CGAUUUUGUU GAGUUGACUG GUAUGCCCUU GAAAUCUUUG AUGACAGGUA UCGAAGACCG UAAGGUACCU GACGAAUUAA UAUCCGUUGA CCCGCACGAA GUCGGAUGUA GAUUCACGUU AAACGACGUG GAAUCGUAUC UAAUGAGCAG GGGUGAAGAU UUCGCUGAUC UAGCGGCGGU CGAGCAUUCG UGGUGUUUGA GCAACUCUUG UGGUAGACUA UUAAGUUCGA CUGAGAUAGA UGCUUACAAA ACCUUGGUGU UUACUAAGAA UUUUGAUAGU AAUGUAUCCG GAGUGACUAC UAAGUUAGAG ACUUAUCUAU CGUACUGCAU AUCAUUGUAC AAGAAACAUU GCAUGAAAGA CGAUGAUUAU UUUAAUCUUA UCUUACCUAU GUUUAAUUGU UUAAUGAAAG UGCUGGCGUC GCUUGGUUUG UUUUAUGAGA AACAUGCCGA CAAUCCGCUA CUGACCGGAA UGCUCAUAGA GUUUUGCCUA GAAAAUAAGG UGUAUUACUC UACUUUUAAA GUGAAUUUAG ACAACGUCAG AUUGUUUAAG UCUAAAGUGU UGCCUGUGGU GUUAACGGUU UGGGAUAUAU CCGAGCCUGA UGACCCAAUG GAUGAAAGGG UGCUGAUUCC UUUCGAUCCU ACGGAUUUCG UGCUCGAUUU ACCUAAAUUG AAUAUACACG AUACAAUGGU GGUGGUGGGU AAUCAAAUCA GACAGUUAGA AUACGUAGUC GAAAGCGAUG CUUUAGACGA UCUAUCUCAA CACGUUGAUU UACGUUUAGC AGCGGACAAU CCCGAUCUAC GCGUUGGUCU GCGUUGGGCA GGGAUGUUUG UGUACUACGG UGUUUAUCGG UGUGUUGUUG AUAGAGCGGU GGAACGACCG ACGUUGUUUA GAUUGCCGCA GAAACUACUG AGUCAGGAUG AUGGCGAAUC GUGCUCAUUA CACAUGGGUU CCGUCGAAGC UUUAUUCAAU CUGGUGCAGA AAGUGAACAA GGACAUAAAC GUUAGACGUC AGUUCAUGGG ACGUCAUAGU GAAGUGGCUU UGCGACUGUA UCGCAACUUA GGUUUGAGGU UUCCACCGAU CUCAUCGGUU AGGUUACCGG CUCAUCACGG UUAUUUAUAC GUCGAUUUUU ACAAAAGAGU ACCUGACGGU GCUGUUACCG CCGACGAACU CGAAAGUUUA CGUCAAUUAC GCUCAUCCGU GGACGUUAUG UGUAAGGACA GGGUGUCAAU CACACCUCCA CCAUUCAAUC GACUUAGAAG AGGUUCUUCU AGAACAUUUA GAGGUCGAGG CGCACGCGGU GCGAGCUCGC GUCAUAUGAG CAGAGACGUG GCGACUUCCG GGUUUAAUUU ACCUUAUCAU GGCAGGUUAU ACAGUACUUC CUAAAACCGA UGAUAAAGAA AUGGAUCCUG UGAGUGCUGC CGUGCCCGGU AAGUAUCCGG AUGUCAUUGA AAAGUUCGUG GCCAAUAGGU CCGUAGAUGC GUUAAUAGAA GGCGUUAUAA GUAAAUUGGA UACCAAUUCA AUAUACGAAG AUUCCACUGA AAAGUUUACU GGUGAACACU UGAAAUACGU UAUGGUUACU AUGGACACUU UCUUAUUAGA AAACUACAAA ACGAAAACGG AAGAUCUGUU GGUUCACUUA ACUAUGAUCC AAAAGAGGUU AUACACUAUA UCCACGAGCA CUAAAACCAA GUUUCGCGAU AAAGGUUGUA UUAGUUACGU ACAAGGGGGU UUACGAUAUA AGUUGUUGGA CAAAGUAGUU UUUCCUUUCA UUAUAUCGAA AUUUACCGAC AGGGAGACUC CAAACGCUCU ACGUAAGUUU GCUUGCACUU UCGAGGAGUU ACACUUGUGU AUGGCUAGGU UAAGACCCGA CUUAUACGAA AAUAAAAGGA CGACCAGGGC UGGGACUCCA CAUUUAAAGG GCUACCUAUC AGCUGACUUU CUCUCAGGUU CUCUCCCUGG GUACUCCGAA CAUGAACGAG GUAUCAUUCU UCGAGCGUCC GAGUCUAUGU UAGCUAGACG UCAAGGUUAC GAGGAGGCGA CCGAGCUUCU UAACCUACGC GAUUUGGGUA AGUACUUAUA GUUGGUUUGG GGACGGUAAC AUUAUACUAU CCCAUGAGCG CUGCCUUAAG GGUCGUUAAU UGACGACUUU UGAUAUAUUU ACUAGGUUUG AAUUAUGGAC GACGAAACAA AGAAAUUGAA GAACAAAAAC AAGGAAACAA AAGAAGGCGA CGAUGUUGUU GCUGCCGAGU CUUCUUUCAG UUCCGUAAAC UUACACAUCG AUCCGACUUU GAUAACGAUG AACGAUGUGC GUCAGUUGAG UACCCAACAG AACGCUGCUU UGAACAGAGA CUUAUUCCUU ACUUUGAAAG GGAAGCAUCC UAACUUACCU GAUAAAGAUA AGGACUUUCG CAUAGCUAUG AUGUUGUAUC GUUUAGCAGU UAAGAGUUCA UCAUUACAAA GCGAUGACGA CGCCACGGGU AUAACGUACA CUCGGGAGGG UGUUGAAGUG GAUUUGUCUG ACAAACUUUG GACUGACGUC GUGUUUAACU CUAAGGGUAU UGGUAACCGU ACUAACGCCC UUCGAGUUUG GGGUAGAACU AACGAUGCCC UUUACUUAGC UUUUUGCAGA CAGAAUCGCA AUUUGAGUUA UGGCGGACGU CCGCUAGACG CAGGGAUUCC GGCCGGGUAU CAUUACUUGU GUGCGGAUUU CUUGACUGGG GCUGGUUUGA CUGAUUUAGA AUGUGCUGUG UACAUACAAG CUAAAGAACA AUUAUUGAAG AAGCGAGGGG CUGAUGAUGU CGUAGUUACU AAUGUCAGGC AGCUUGGGAA AUUCAACACA CGUUGAUCUG UUGCGUUCCG AUUCCCGGUU UCUAUCGGGA UGGUGGAGUU UCAUCGUGAA CGUGGGUGAU AUAAUCGUCC GGUUCGCGUU ACACGUUCCU AAUGAAGAUA UGCUGAAUAG UUUUUCAGCU AUAUCGAAUU GUACGAUUAU AGCGGACGGU AGUGCUUUAC UAAAAGAUAA UACUGUGGUC GAUCGUUUAG AAGGCAUGAA UCCUUUGGCU UAUUUAUUAA AAUUAGCGAA AACGACUACU ACUAUUUGUU UUACUAUGUC UAAUAAGGUU CUUUUUGGUA CUACUAAAUC CGAACCACUU AGUUGUUUAG CUAUCACGUC GGAUCGAGUU UUAUUCAAAG UUGUUAUGGG UACUAACGUU GACGAUUCUC GAUGCGGCUG CAGUAUUUGG UUUUACAACA ACGGUACGUU UCAAAAUGGA UUGAUCCGUU GUAAUAAUCU CGUCACUUUG UUUAGCGUGA CUUAGACACG AAGUGACUGU UCGGAUUCAA UUGCUGCAAU GAGCAUUCGG CGCUCGUGGU UAAAGGUUAU GGCUGUAGUU ACGGUAUUAU GGUACGGUAA AGAGCCUUCC AUUAGUGAAG GUUACAAUGC UCUCAUGAAU GAUGACUUUA AGUUUAUCGA UACGCAUUUU ACAAACGUUU CUUACGCUAA GAAAUGUUAC GAUUUGGCUA AUUUCGAUUU AGACUUUCUA CGCAUCGUUA UCAUUCCUUU GAGUGGGGGU ACGGUGAAUG AAUCGCGUGC UGAUCGCACU AACGUUUCAG AAAUUGUCGA AUCGCAUGUG AGCGACCGAG ACAGGAUGAG CAUCUUGUUG CGUAAUAAGC GGAUCCAAAU UCCUUCGCUC UUACCUUGCG AUAACUAGAG UCUACUCAGU AGUACGUCUA UUAGUAUAAC GUAUUAAGCA CUUUAGUAAA GGGUUUUGUU UAAAUCAAAC AAUAUGCGAG CUUACUUUAG UGUUAAUGAU UACAUAAGCC UUUUGGCUAA GGUCAGCGCU GUUGUGGAAC GUUUAUGCGA UCCCAGCGUA ACUCUUGCGG AAGUGAUGGA CGAAAUUAAU GACUUUAACU CGUUUCUCGC UUUAGUGCAC UCUAUGAAGU CAGACAUGAA CGGAGACCAU CAGGAUGGCC ACCACGAGAU GGGUGAACAC AAGUCUCGGU UGUUAUGCAA CAUAGAGGCG AAAUUGCGAG UACUUCUCGA CAUCAUAAGA CGUCGGUUCA CUCGCGACAA GCUGCUCUGU ACUAGCGCGA CAGAUGUCAU GGGCUUCUUU GUAAUGAGGU ACAUGAGUUC UAGCCACACC AGCUUCGAAU CCGUAAUGAG GACGGAGUUG AGGUUGGUGG UUAAGGCGGU ACUGUCGGAU UUAUCCCGCG CGCAUAAACU GGAUUUUAGC GAGCGAGCUU UUGCGGCUUA UGGUAUCCUU UUGCAAAAGG GUACUGUGUC GACCGUUUGC GGUCAGUUUG ACAUUAAUUU AGUCUCUCCA UCUUGCGUGU AGGUUAAUAC GCUUCUCAGA ACGUGUGGUU GUAUUAACUA ACUUUAAUUC GAACAAAUAU AUUGUGAAAG UCUGCGAGUU ACAAUGGAUA AUACUAGCGG ACAAACUUUC GUUUCUGUGA ACCUUUCUGA CGAAAGCAAC ACAGCGACCA CUGACGUCGA ACCCGUGAGU UCGGAAGCGG AUCGCUUGGA UUUUUUACAG AAAAUGAAUC CCAUUAUUAU CGAUGCUUUG AUACGGAAGA AUAGUUAUCA GGGCGCUCGC UUUCGCGCGA GAAUAAUAGG AGUGUGCGUG GAUUGCGGUA GAAAACACGA UAAGGGGUUG AAGACUGAAC GUAAGUGUAA GGUCAACAAU ACGCAGUCUC AGAACGAGGU GGCGCAUAUG UUAAUGCACG ACCCCGUUAA GUAUUUAAAC AAAAGAAAAG CUAGAGCCUU UUCUAAUGCG GAGAUAUUUG CGAUUGAUUU GGUUAUGUAC ACCAAGGAAA GGCAAUUGGC UAUUGAUUUG GCCGCUGAAA GGGAGAAAAC GAGACUGGCU CGUAGACACC CGAUGCGUUC UCCGGAAGAA ACUCCGGAAU AUUAUAAAUU CGGUAGGACU GCUAAAGCAA UGUUACCGGA CAUCAACGCC GUAGACGUUG GUGAUAACGA GGAAACUUCG UCGGAGUAUC CAGUGAGUCU GAGUGUUUCU GGCGGAGUUC UCCGCGAACA CCACUUCAUC UGAUUGAAGU GGACGGAAUA AGUUCCUCGC GGAACUUUGU GUUGGGUUGG UAAAGACCCU UAUGAUGGUG AUAUAUCACU AGACAAUAAC CGGAUGGGUA AAGUCUUUAA AAUGAUCGAG GGGAAAAUUA ACCGUAUCCU CUCGUUGGUC UAAGCUCCCA CAGAGUGGUA GUGGUCUCAA GUGAGGCUUA ACGUAUGCGU GAACCAAAGA AGUUCUCCUU AGAGUGUGUG UUGUUUACCC AACGCACUGU CCCUAUGGGG GGCCAACAUA GGUCCA

Products

Productpolyprotein
Descriptionpolyprotein
MSKLRGSFWS SAIAVNSDYT ISRIWRKLNT IVVLHYFGFV RITKVIRDKS ADMPIVPLRK SVFPFSVRAA VTSFVLLGVL LTLRIQGASV AFPLSTHLAL FVPALFAGFS RFSLCKPPLT SAAKRSLRQA KRESVSLSSR ASSRFSREVP RGTRSRLHRR VVRRADTAPV ESPQDKPTRR NSRLGKTSHL PYVGEAALDD ILRWIEEVNP HPSMVAIPVP ITFGTMPATA WCSHSEAAVL RAALTITRLK LISPLRRNTY GTSIMTYLLP LTVPVRFLPA SASIFPSKSK LGVEVPSGRD LHTAFVRSSH ASAFFSDAVR ASFVPSSAEQ FFHFRRQRTH VLAITDPVLC GTVSVLMSDG VNTARLDVVA PAYYAYAESL GARVRFLWES SDVDDAKVRD GQCYVRHVFD VALYFGRRAD LSVRRALGMY PTVGALKAYL VREYGRDSLK VPMRGTYTFG SVFHCLSLNL QVDLRSIPNH HLVGGTSAHV LIGQVRVSVP GSIVKPSRSA VRRRNRRMRR DGFLGSSGSS SSAGESTRCS DCSSPRGLPS PSVLKPSLGR IPSIDRRFRF PAGTQLRVSV PRRVDDHVYV STGSNFDELC HAVLTRMSKG TTLEILLHSI RERKGLLGFA ACFRWGSSHV FVKRGNFTAR FPISAVRYEN QYAAVMMDVG TSWVPKGYVP DVDVVKRRRS RNRRFPLSHR AVDQSVPALQ SSPVEVASVS SDKPSSSQKA SSPSTSSSSS FNSTRSSDWV NVGFSHRTTN KVREPRYAGH RRIGNFTFPR GTVYNTPVDE RAYKRVLRLR DTTACSFLRI LLARLSGYRP LSDEFFNKCV TSRFVACIEP VESGLVKVHF RSDVFRASFP FDGQPIHPAT ALTLEVVVSW DWMVTAFQNP LKDGYCYIRH FAEVSLSMGR IFFRRDVDLG PFPYVFEVQH RLERLYGKAA LRYGVRGQYS APRCFHCCYN DSPRPMASFN GYHKMGGEDN SLIITDTDRL RAVGSAYEKV KRNIPDSLLV RSVEKDLIEF NQTLVDMHRS RPGVVVPFQM SENQQVMLTR AYPEFNINFI HSVHSDHPVA AGSRALENHL VRKHAGTDYS DVGGCPLFHL RAGHSGVHVC RPVYDVKDAH RRVVRHHQLS KVSLDQSDGV KQVGWTVNTN SVCGNILGEC YHASEAMVMV QVYDVPLREL CRAMINKKTS VCYMTMVTPG ELLDARESFF IKDLDCSVEL DPIADRVVYC FNNSAYTHTY STICECMRTP CLVVDGFLFT IEMVSLRCSV NYYCITKSSV CPRISETKRL RYRRCDSDLI RIKIPRYSSK TRSCLPGCYY LYLDAKFVSR VYEYVVNNCV VVNAKTFEWT WNYIKSCKSR VVISGKIIHR DEPIALEYLD GFSAVMLSAG VKGRQNADVS RRLAAFSGET SIFELVGFAI SEKCRDLFLG IQDAVERCVK SYLRNSFNMS FVDLSDPLLT ISEYSELDVP IDLPGFGGIV DGNETRLMED GVKSALLRKA VQAEAQLSLK RGNTSEIVPC DDDDDSNGDD SRVSLDTDWW FVLRGGSSGG LRAGAAPSLF RCLLRKLGGG LCLAKKVLEL LVKRVVESFS RLKRKTARLT SFANLLLARL SCGFFDDTVF SAVWEIAINL TRIVDGVVKT KLGCFRNLFR LIPKLYAGCK DVVKDVSNAY RSVVSFSAEV LGKSYSKLCQ FCLEIFDIGL IEVSARNLGL ETCVSIALAI FDVLITFPLG SVSFPVVCAR VFGRLAMEVG SNFLFKKVFG KPETLGEDTF RRTVSMVLRP KAFDKLSVDA KGLVRCSGVI PGVLRIILSS LFSEDDAWVG YSKHEVSSLP IVTFCVKRLS YSLERCKEAC VAFIVDSAKK ILKSLTSEFN ESIQNSDLTS GAKSLYGHVS SILYTSSGVI NKAGSAVATV KAVGSDISGR VKRMRPRFSL SRHFDEQTSE YYSASDCSEL DESLFSETPG LRGNARCRDL FRIVSRRAVA CCEYVTILLK RLASRAGEYS YSYVMDTLVR LYVATDDVVR RCRSFTFDCT DKASNFVTGF LSWRSLRSGA YSATPGLGGG SRGLTSFSHT GGFTRVIGAL GNTLSVVFDE EFFRTLLHRL RADVVVLLVE FLKNLPVCLF SIYTFIECRG RIFPLREFLW GFCRFVWDVI EGLSINTYQY LSAVAEKVYR GAFNRRFNEE DERTLRVITE AEGRIEFLRV VLAEMERFRA ASNEVSSSRS SDSPSFPPTY GEIEELNDDS SDSALVIGVD NGTGRTIVDG ETDSASGSDS DVSIPLDRDF EQIGRLGGNG NVDVVRLGLK FVLKLLRNLF DARSFKVLYG LLLQTLFYGG SVNKFVCRLV FSLGTCLPFE LLRFACSARR LLKSLASFVY QTNLFSEVMV EHLFSVSRLL YDSRYFATVF SELERLNFYL DYFLSLPKRY LFPNSRARSC ARVPVPVIRT EGVAPVRERS LNDILDSLDS LKVSDLKGKS TFVDDGESDS GSEHSGSSIS FGSVNEEVLN AVNGDSVCEK APLMKHVTAL SRLERHPSGR KDIPVSRKTF VRGESSGVKS KVSMCDYLVT LNSSFGTVPD MYPVARDITY KKLTNAMREF YYSQKITLYE LHGKLSSYWD ELKVAGFDRK LTRMDLDDDV YVVDFNRKLL VGRNGSHPFR NTLKSYCFMF CNDGLVPCPR SQKYDYALIS NQTSFVAANS FLRAVDGKDL TFTNEEHSLI VYEAPPGGGK THSLVNSYAD YCVKVSCLVV TANKNSQTEI SQRISNELMG RKLAAKYVTD AASRVFTVDS YLMNHLRLTT QLLFIDECFM VHAGAIGAVV EFTSCKAVVF FGDSKQIHYI HRNDLGVSFV ADIDAFIQPE HRIYGEVSYR CPWDICEWLS EFYPRHVATA NVGSIGKSSV SIEEINGCDD VPYDKAAKYI VYTQAEKNDL QKHLGRLTVG RNKVVPIVNT VHEVQGETYK RVRLVRFKYQ EDTPFSSKNH IVVALTRHVD SLVYSVLTSR RYDDTATNID RAKEIFDKFR SSNHSYGSSS LEWYLEKYPT EYKGSKASSA PISCINEFLN EVVVGSSVVQ LGDVSEELSS RPFESGCDNV TVRDTAPPDS GNLHEPARVR RSKVTSNSSK KSVTARKPSV VRKS
Productpolyprotein-RdRp
Descriptionpolyprotein-RdRp

Publications